Recent Submissions

 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej - Informator 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Informator o Bibliotece Politechniki Łódzkiej - stan na rok 2016/2017. Publikacja opisuje historię i dorobek jednostki, jej strukturę oraz ofertę usług i zbiorów, przygotowaną dla pracowników Uczelni oraz studentów.
 • Zarządzanie informacją naukową 

  Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Biblioteka akademicka wspomaga dydaktykę i badania naukowe, udostępniając literaturę oraz uczestnicząc w procesie kształcenia. Od tego roku został wprowadzony obowiązkowy przedmiot „Zarządzanie informacją naukową”.
 • "Porwane" czasopisma - pułapka na autorów 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Polega to na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypominała witrynę wiarygodnego czasopisma.
 • Drapieżne czasopisma w ministerialnym wykazie 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Drapieżne czasopisma stanowią dla nauki coraz większy problem. Niestety, mimo podejmowanych działań ich liczba wciąż wzrasta. Co więcej, przeniknęły one do najważniejszych baz danych i można je znaleźć w ministerialnym wykazie ...
 • Startujemy z e-bookami! 

  Krakowiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głównej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących hurtowni ...
 • Repozytoria danych badawczych 

  Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego używania ...
 • Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej 

  Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek ...
 • Jak przygotować dane badawcze do publikacji 

  Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi ...
 • Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej. Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007. Organizacja i organizatorzy. 

  Garnysz, Czesława (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna, 2008)
  Losy Biblioteki Politechniki Łódzkiej nierozerwalnie splatają się z życiem Uczelni. Obie liczą sobie już ponad sześćdziesiąt lat i na szczęście dzisiaj żadna nie przypomina tej z czasów powojennych. Obecna Biblioteka, ...
 • Znaczenie ISBN dla naukowców 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Numer ISBN nie jest w polskim prawie obowiązkowy, jednak dla wydawców oraz dla autorów i naukowców ma duże znaczenie ze względu na prestiż, indeksowanie w bazach oraz naukową ewaluację.
 • Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury 

  Kamińska, Dobrosława; Olszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, ...
 • System antyplagiatowy w ofercie Wydawnictwa 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Jednym ze standardów wydawniczych, którym podlegają publikacje w czasopismach naukowych, jest kontrola oryginalności pracy, czyli stosowanie jednego z dostępnych systemów wykrywających plagiaty i autoplagiaty. W ofercie ...
 • Autoplagiat i jak go unikać 

  Utracka, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub ...
 • Otwieranie danych badawczych w Politechnice Łódzkiej 

  Wróblewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Dane badawcze – schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w ...
 • O znaku towarowym 

  Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki ...
 • Targi Ciekawej Książki 

  Walenciak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowało swój dorobek na 9. Targach Ciekawej Książki, ważnym wydarzeniu branży księgarskiej i wydawniczej. W Targach, którym przyświecało motto Tak pisać by słowom było ciasno, ...
 • Przygotowanie redakcyjne pracy dyplomowej 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Niniejszy poradnik zawiera ogólne wskazówki dotyczące redakcyjnego opracowania tekstu pracy dyplomowej, zarówno do druku, jak i przygotowania postaci cyfrowej. Choć sedno pracy dyplomowej – i podstawę oceny – stanowi treść ...
 • Biblioteka z wyobraźnią 

  Szczepaniak, Jolanta; Skubała, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej postanowiła zmienić wnętrza swojego zabytkowego budynku. 9 października 2015 roku ogłoszono Konkurs „Biblioteka z wyobraźnią” na aranżację przestrzeni użytkowej na dwóch piętrach Biblioteki ...
 • Warsztaty patentowe 

  Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
 • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

  Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...

View more