Now showing items 7-13 of 13

  • Najcenniejsze olejki eteryczne 

   Góra, Józef; Lis, Anna; Gibka, Julia; Wołoszyn, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005)
   Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych wyodrębniane z roślin metodą destylacji z parą wodną. Zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset składników, głównie monoterpeny, seskwiterpeny i ...
  • Najcenniejsze olejki eteryczne. Część I 

   Góra, Józef; Lis, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych wyodrębniane z roślin metodą destylacji z parą wodną. Zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset składników, głównie monoterpeny, seskwiterpeny i ...
  • Oznaczanie wybranych metali toksycznych, związków nieorganicznych i organicznych w żywności 

   Łodyga-Chruścińska, Elżbieta; Turek, Monika; Bryszewska, Małgorzata; Jabłońska, Joanna; Mańkowska, Dorota; Sykuła-Zając, Anna; Wajs, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz innych Wydziałów Politechnik i Uniwersytetów, a także Uczelni Rolniczych. Ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie ...
  • Pakowanie mięsa i przetworów drobiowych 

   Krala, Lucjan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
  • Podstawy analizy jakościowej 

   Gasińska, Elżbieta; Janiak, Jolanta; Smolińska, Beata; Sobiecka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów II semestru Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności - kierunków Biotechnologii oraz Ochrony Środowiska, a także Biotechnologii na IFE (CKM). Jest dostosowany do programu zajęć ...
  • Podstawy chemii nieorganicznej 

   Zajdler, Anna; Duda, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt ,,Podstawy chemii nieorganicznej" jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych, głównie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Oparty jest na wieloletnich wykładach autorów z chemii ogólnej, nieorganicznej i ...
  • Przechowalnictwo mięsa i przetworów drobiowych 

   Krala, Lucjan; Kijowski, Jacek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)