Now showing items 1-1 of 1

    • Metody oczyszczana gleb zanieczyszczonych rtęcią 

      Smolińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod ...