Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona bioróżnorodności roślin województwa łódzkiego 

      Sobiecka, Elżbieta; Piątkowska, Karolina; Posiła, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
      The aim of the work was to review the information concerning the biological diversity of flora in the Lodz Province. The appearance of danger in ecosystems homeostasis were described. Part of the work focus on the various ...