Now showing items 1-3 of 3

  • Evaluation of yeast cell vitality using different fluorescent dyes 

   Kręgiel, Dorota; Berłowska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Vitality of different industrial yeast strains was investigated using four standard fluorescent dyes by studying changes in microscopic evaluation of yeast nuclei and cell membranes. Fluorescent dyes were: acridine orange, ...
  • Odpad czy surowiec? 

   Dziugan, Piotr; Berłowska, Joanna; Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Przemysł rolno-spożywczy generuje duże ilości biomasy odpadowej. Naukowcyz Politechniki Łódzkiej opracowują technologie, które pozwolą zagospodarować bioodpady w sposób efektywny i wielokierunkowy.
  • Wytwarzanie glikolu propylenowego z odpadów przemysłu cukrowniczego. 

   Binczarski, Michał; Berłowska, Joanna; Piotrowski, Jan (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)