Now showing items 21-40 of 163

  • Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

   Turek, Monika; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują ...
  • Potentiometric and spectroscopic studies on di-, tri- and tetraglycine with copper (II) ions systems 

   Turek, Monika; Senar, Xiana Laviana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   This article is a review of literature on copper (II) ions with di-, tri- and tetraglicyne complexes, with special reference to kinds of their complexing forms. Potentiometric and spectroscopic studies of the complexes ...
  • Evaluation of yeast cell vitality using different fluorescent dyes 

   Kręgiel, Dorota; Berłowska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Vitality of different industrial yeast strains was investigated using four standard fluorescent dyes by studying changes in microscopic evaluation of yeast nuclei and cell membranes. Fluorescent dyes were: acridine orange, ...
  • Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do oznaczenia rozpuszczalności chlorowodorku bupiwakainy 

   Sykuła, Anna; Zdziarska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W celu wstępnego zbadania rozpuszczalności i ogólnego zachowania się chlorowodorku bupiwakainy, leku znieczulającego miejscowo, w różnych rozpuszczalnikach oraz w środowiskach o różnym pH i przy zmiennych stężeniach ...
  • Collagen hydrolysates as a new diet supplement 

   Dybka, Katarzyna A.; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej właściwości hydrolizatów kolagenu stosowanych jako suplementy diety. Aktywność biologiczna i oddziaływanie prozdrowotne hydrolizatów białek kolagenowych zostały udowodnione ...
  • Determination of chromium in cocoa products 

   Turek, Monika; Sykuła, Anna; Jabłońska, Aneta; Pilo, Maria Itria; Noce, Antonia; Spanu, Francesco (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Tematyka tej pracy koncentruje się głównie na właściwościach fizyko-chemicznych chromu, toksyczności oraz jego zawartości w kakao. Została opisana również krótka historia odkrycia ziaren kakao i ich właściwości. Wykonano ...
  • Lavender oil - flavouring or active cosmetic ingredient? 

   Kunicka-Styczyńska, Alina; Sabara, Dagmara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Olejki eteryczne stanowią heterogenną grupę produktów roślinnych znanych i stosowanych od dawna w celach kosmetycznych, dezynfekujących i leczniczych. Przedmiotem prezentowanych badań jest olejek eteryczny - olejek z ...
  • Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość poloifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii 

   Misiak, Marzena; Irzyniec, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Badano zmiany zawartości polifenoli i antocyjanów oraz właściwości przeciwutleniających liofilizowanej aronii przechowywanej w temperaturze 3, 23 i 40°C. Stwierdzono, że temperatura przechowywania wywiera silny wpływ na ...
  • Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w spirytusach surowych 

   Stanisz, Maciej; Sapińska, Ewelina; Pielech-Przybylska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Na podstawie przeglądu dostępnych publikacji opisano mechanizmy oraz przyczyny powstawania produktów ubocznych fermentacji alkoholowej, obniżających jakość spirytusów surowych. Produkty te należą do następujących grup ...
  • Synteza 3- oraz 4- pirydyloanalogów wybranych acyklicznych terpenów - właściwości sensoryczne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

   Świtakowska, Paulina; Bonikowski, Radosław; Kunicka, Alina; Kula, Józef; Jabłońska, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Acykliczne związki terpenowe są podstawowymi składnikami kompozycji zapachowych masowo stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Jednakże związki te charakteryzują się stosunkowo wysoką lotnością, a przez to niską trwałością ...
  • Typy i struktura białka kolagenowego 

   Banaś, Marta; Pietrucha, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Kolagen jest najstarszym filogenicznie białkiem. Jego budowa strukturalna i potencjalne możliwości wykorzystania nie zostały do końca wystarczająco poznane. Bardzo dynamiczny rozwój biologii molekularnej i mikrotechnik ...
  • The study of interactions between ibuprofen and bovine serum albumin 

   Jasińska, Aleksandra; Ferguson, Antoine; Mohamed, Wesam S.; Szreder, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Investigation of the interactions between ibuprofen and Bovine Serum Albumin was carried using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence methods.
  • Evaluation of elimination diets, applied in allergy and food intolerance treatment in children 

   Pytasz, Urszula; Leszczyńska, Joanna; Przysławski, Juliusz; Szałapska, Małgorzata; Lewiński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Data of an evaluation of daily alimentary rations in 49 children, aged between 1 and 3 years, with food allergy and in children with both allergy and food intolerance, was compared with 25 healthy controls. Thai evaluation ...
  • Microbiota of human gastrointestinal tract 

   Lewandowska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The human intestinal microbiota contains members of all three domains which makes it one of the most complex ecosystems on earth. Gut microorganisms play very important role in functioning of human organisms. The article ...
  • Enzymatic liquefaction of apple pomace 

   Piątka, Dorota; Wilkowska, Agnieszka; Pogorzelski, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Clarity is one of the most important quality criteria required in apple juices and wines. Haze formation during apple processing can be caused by homogalacturonan, rhamnogalacturonan, arabinogalactan, arabinan or ...
  • Determination of nickel in tea by using dimethylglyoxime method 

   Sykuła, Anna; Turek, Monika; Mohit, Philip Mathew; Patai, Ferenc; Horvat, Martina; Jabłońska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Tea is one of the most popular beverages in the world. Recent studies have shown that it contains concentrations of heavy metals such as nickel. Heavy metals are known to be toxic and there have been many studies on their ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Metody oczyszczana gleb zanieczyszczonych rtęcią 

   Smolińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod ...
  • Utylizacja odpadów przemysłu energetycznego zawierających polichlorowane bifenyle 

   Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2010)
   W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej biologicznych, chemicznych i termicznych metod utylizacji polichlorowanych bifenyli, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako odpady niebezpieczne a tym ...
  • Immobilized antibodies for biosensoric detection of protein food allergens in grocery products 

   Bartos, Adrian; Leszczyńska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The following work describes theoretical background for antibody immobilization and exemplifies solutions, which can be applied when designing a test for the presence of food allergens in groceries. Symptoms of an allergy ...