Now showing items 136-155 of 163

  • The study of phenylboronic acid optical properties towards creation of a glucose sensor 

   Kur-Kowalska, Katarzyna; Przybyt, Małgorzata; Miller, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The article presents influence of pH and glucose concentration on phenylboronic acid (PBA) fluorescence studied by steady-state and time-resolved measurements. Fluorescence of PBA decreases with growing pH. These changes ...
  • The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester 

   Sobczuk, Dorota; Craig, Rebecca; Nogueroles, Marta; Radisic, Slavica; Shen, Boheng; Simon, Susanne (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen ...
  • Succinic acid biosynthesis by Corynebacterium glutamicum 

   Leszczewicz, Martyna; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Succinic acid is one of the most desirable raw materials. Currently, it is obtained mainly by hydrogenation of maleic acid derived from the C4 petroleum fraction. Corynebacterium glutamicum is considered as a possible ...
  • Synteza 3- oraz 4- pirydyloanalogów wybranych acyklicznych terpenów - właściwości sensoryczne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

   Świtakowska, Paulina; Bonikowski, Radosław; Kunicka, Alina; Kula, Józef; Jabłońska, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Acykliczne związki terpenowe są podstawowymi składnikami kompozycji zapachowych masowo stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Jednakże związki te charakteryzują się stosunkowo wysoką lotnością, a przez to niską trwałością ...
  • Synthesis and odour properties of some saturated and unsaturated ketones and their derivatives 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Five ketones, both unsaturated and saturated, which have phenyl and/or t-butyl groups as substituents located at the end of a molecule have been prepared. They were used as starting materials in the synthesis of ethylene ...
  • Synthesis of higher alcohols during alcoholic fermentation of rye mashes 

   Pietruszka, Marta; Pielech-Przybylska, Katarzyna; Szopa, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Formation of by-products during alcoholic fermentation is a complex process. Particular attention should be paid to generation of higher alcohols because of its complex mechanism and dynamics. In XIX century the higher ...
  • The efficiency of macrophytes for heavy metals removal from water 

   Materac, Milena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
   Nowadays heavy metals pollution has become one of the most serious environmental problems. Advances in science and technology are leading to the degradation and contamination of aquatic environments. Pollution in aquatic ...
  • The theoretical study on the molecular structure and electronic properties of harmane 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study the geometry optimization of harmane using the semi-empirical (AM1, PM3, MNDO,) ab initio HF as well as the B3LYP method was performed. The calculated geometrical parameters of harmane were compared with the ...
  • The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD) 

   Kowalska, Agnieszka; Gyugos, Monika; Szego, Dora; Pineda, Adrianna Lopez; Ayala, Diana; Xu, Yuan; Hughes, Nichola; Tito, Antonio; Jabłońska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. ...
  • Typy i struktura białka kolagenowego 

   Banaś, Marta; Pietrucha, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Kolagen jest najstarszym filogenicznie białkiem. Jego budowa strukturalna i potencjalne możliwości wykorzystania nie zostały do końca wystarczająco poznane. Bardzo dynamiczny rozwój biologii molekularnej i mikrotechnik ...
  • Utilisation of nitrocompounds 

   Madaj, Rafał; Kalinowska, Halina; Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   This paper is a review of methods of biological, chemical and physical utilisation of nitrocompounds, extremely toxic xenobiotics that are abundant in the biosphere and are recalcitrant to biodegradation. Due to their ...
  • Utylizacja odpadów przemysłu energetycznego zawierających polichlorowane bifenyle 

   Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2010)
   W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej biologicznych, chemicznych i termicznych metod utylizacji polichlorowanych bifenyli, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako odpady niebezpieczne a tym ...
  • W pogoni za HARE 

   Twarda-Cłapa, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Konkurs ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) 

   Brzozowska, Ewelina; Gałązka-Czarnecka, Ilona; Krala, Lucjan (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Kiełki koniczyny czerwonej, mimo walorów żywieniowych i prozdrowotnych, nie są dotychczas doceniane. Celem badań było określenie wpływu rozproszonego promieniowania słonecznego podczas wzrostu kiełków koniczyny czerwonej ...
  • Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość poloifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii 

   Misiak, Marzena; Irzyniec, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Badano zmiany zawartości polifenoli i antocyjanów oraz właściwości przeciwutleniających liofilizowanej aronii przechowywanej w temperaturze 3, 23 i 40°C. Stwierdzono, że temperatura przechowywania wywiera silny wpływ na ...
  • Wykorzystanie białek w charakterze napełniaczy materiałów elastomerowych. 

   Kurczewski, Michał; Żygo, Monika; Prochoń, Mirosława (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry. Lodz University of Technology, 2016)
  • Wytwarzanie glikolu propylenowego z odpadów przemysłu cukrowniczego. 

   Binczarski, Michał; Berłowska, Joanna; Piotrowski, Jan (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)
  • Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych 

   Nowak, Adriana (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Heterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed ...
  • Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III) 

   Bagnowska, Anna; Krala, Lucjan; Nowak, Agnieszka; Oracz, Joanna (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Przesłanki teoretyczne wskazują, że dzięki dobrym właściwościom przeciwutleniającym chitozan może wchodzić w skład zestawu dodatków pozwalających na wyeliminowanie azotanu(III) z produkcji kiełbas. Aktywność przeciwutleniająca ...