Now showing items 148-163 of 163

  • W pogoni za HARE 

   Twarda-Cłapa, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Konkurs ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) 

   Brzozowska, Ewelina; Gałązka-Czarnecka, Ilona; Krala, Lucjan (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Kiełki koniczyny czerwonej, mimo walorów żywieniowych i prozdrowotnych, nie są dotychczas doceniane. Celem badań było określenie wpływu rozproszonego promieniowania słonecznego podczas wzrostu kiełków koniczyny czerwonej ...
  • Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość poloifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii 

   Misiak, Marzena; Irzyniec, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Badano zmiany zawartości polifenoli i antocyjanów oraz właściwości przeciwutleniających liofilizowanej aronii przechowywanej w temperaturze 3, 23 i 40°C. Stwierdzono, że temperatura przechowywania wywiera silny wpływ na ...
  • Wykorzystanie białek w charakterze napełniaczy materiałów elastomerowych. 

   Kurczewski, Michał; Żygo, Monika; Prochoń, Mirosława (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry. Lodz University of Technology, 2016)
  • Wytwarzanie glikolu propylenowego z odpadów przemysłu cukrowniczego. 

   Binczarski, Michał; Berłowska, Joanna; Piotrowski, Jan (Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2015)
  • Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych 

   Nowak, Adriana (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Heterocyclic aromatic amines (HCAs) ingested with heat-processed meat can contribute to colon cancer development. Those compounds interact with human intestinal microbiota. Under the research study, the effect was analyzed ...
  • Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III) 

   Bagnowska, Anna; Krala, Lucjan; Nowak, Agnieszka; Oracz, Joanna (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Przesłanki teoretyczne wskazują, że dzięki dobrym właściwościom przeciwutleniającym chitozan może wchodzić w skład zestawu dodatków pozwalających na wyeliminowanie azotanu(III) z produkcji kiełbas. Aktywność przeciwutleniająca ...
  • Z wnętrza rośliny do służby środowisku 

   Marchut-Mikołajczyk, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do oznaczenia rozpuszczalności chlorowodorku bupiwakainy 

   Sykuła, Anna; Zdziarska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W celu wstępnego zbadania rozpuszczalności i ogólnego zachowania się chlorowodorku bupiwakainy, leku znieczulającego miejscowo, w różnych rozpuszczalnikach oraz w środowiskach o różnym pH i przy zmiennych stężeniach ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

   Turek, Monika; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują ...
  • Zinc and nano-ZnO – influence on living organisms 

   Mielcarz-Skalska, Lidia (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2017)
   The use of zinc is very common in many industries. The multitude of advantages, and capabilities make use of different forms of penetration of zinc into the environment. Due to its ability to migrate, zinc is also accumulated ...
  • ZnS Cu-doped quantum dots 

   Ziółczyk, Paulina; Miller, Ewa; Przybyt, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The paper presents a survey of literature on the structure and optical properties of ZnS and copper ion-doped ZnS quantum dots. The effect of other metal dopants on the spectral properties of ZnS:Cu quantum dots was also ...