Now showing items 123-142 of 163

  • The relationship between plasma concentration of metoprolol and CYP2D6 genotype in patients with ischemic heart disease 

   Wojtczak, Anna; Wojtczak, Maciej; Skrętkowicz, Jadwiga (Elsevier, 2014)
   Background Metoprolol is the one of the most commonly used β-blockers in the treatment of ischemic heart disease and it is extensively metabolized in the liver undergoing oxidation by CYP2D6 isoenzyme of cytochrome P450. ...
  • Remediacja gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi 

   Krosowiak, Krzysztof; Śmigielski, Krzysztof; Kwapisz, Ewa; Marchut, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Omówiono sposoby remediacji gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi oraz czynniki mające wpływ na efektywność procesów. Przedstawiono stosowane technologie bioremediacji i możliwość ich modyfikacji poprzez włączenie ...
  • Resolution of α-methylserine dervatives via lipase mediated acetylation 

   Koźniewski, Bartłomiej; Kamińska, Janina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   (±)-N-Benzoyl-α-methylserine ethyl ester and (±)-4- hydroxymethyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one were synthesized and used as substrates for enzyme catalyzed kinetic resolution in organic solvents. Several lipases ...
  • Rola alternatywnych czynników sigma S (σS) i sigma B (σB) w odpowiedzi komórki bakteryjnej na stres oraz ich regulacja 

   Opęchowska, Marzena; Bielecki, Stanisław (Polish Microbiology SocietyCommittee of Microbiology Polish Academy of SciencesPolskie Towarzystwo MikrobiologówKomitet Mikrobiologii PAN, 2014)
   Bacteria successfully take possession of almost every recess of the earth. However bacteria can be liable to big changes of environmental conditions in every settled biotope. Some of them living in a high specializated ...
  • The role of phenolic compounds in plant resistance 

   Kubalt, Kamila (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Phenolic compounds are plant secondary metabolites playing important roles in plant resistance. Their chemical structure is based on at least one aromatic ring bonded to one or more hydroxyl groups. They are mainly ...
  • Skóra dłoni – pielęgnacja w okresie pandemii 

   Sikora, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Skóra dłoni ulega niekorzystnym zmianom znacznie szybciej niż skóra innych części ciała. Jest ona wyposażona praktycznie wyłącznie w gruczoły potowe, nie posiada gruczołów łojowych. To powoduje, że jest słabo ...
  • Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus Fruticosus 

   Macierzyński, Jakub; Buczek, Maria; Zaweracz, Wojciech; Król, Bogusław (Polish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościWydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014)
   Celem pracy było określenie składu polifenolowego owoców sześciu odmian jeżyny uprawnej, w tym rozpowszechnionych w użytkowaniu: ‘Orkan’ i ‘Gaj’ oraz czterech nowych: ‘Ruczaj’, ‘Polar’, ‘Brzezina’, ‘Leśniczanka’ oraz ...
  • Solid phase extraction in food analysis 

   Majewska, Małgorzata; Krosowiak, Krzysztof; Raj, Anna; Śmigielski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In this study, a Solid Phase Extraction (SPE) as a method of sample preparation has been described. A typical procedure, the mechanisms involved in SPE and factors which affect effectivity have also been discussed. Possible ...
  • Spices from Lamiaceae as a source of biologically active compounds 

   Kubalt, Kamila; Mańkowska, Dorota; Leszczyńska, Joanna (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Herbs and spices are often added to food not only to improve the taste and smell, but also facilitate digestion and improve human health. Many spices contain high levels of polyphenolic compounds and demonstrate high ...
  • Sposoby wiązania cząsteczek ligandów z DNA 

   Duński, Henryk; Leszczyński, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   W pracy omówiono różne grupy ligandów o zróżnicowanych sposobach wiązania z DNA. Scharakteryzowano sposoby wiązania ligandów z DNA oraz omówiono cechy charakterystyczne w ich strukturze determinujące sposób, w jaki oddziałują ...
  • Studies of interaction between (m-AMSA) and DNA by viscometric and melting profiles methods 

   Leszczyński, Tomasz; Duński, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   We have examined the interactions between m-AMSA and CT-DNA, using melting profiles and viscometric techniques methods. We observed the increase of thermal stability of DNA after binding m-AMSA, depending on the concentration ...
  • The study of interactions between Diclofenac and Bovine Serum Albumin (BSA) 

   Jabłońska, Joanna; Casares, Daniela; Funfer, Johanna; Habenschuss, Thomas; Jimenez, Gabriela; Klemm, Anna Lena; Machado, Antonio Magela Junior; Miloshevska, Sandra; Papista, Ivana; Urlich-Lynge, Sofie Louise (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Investigation of the interactions between diclofenac and BSA was performed using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence measurement ...
  • The study of interactions between ibuprofen and bovine serum albumin 

   Jasińska, Aleksandra; Ferguson, Antoine; Mohamed, Wesam S.; Szreder, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Investigation of the interactions between ibuprofen and Bovine Serum Albumin was carried using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence methods.
  • The study of phenylboronic acid optical properties towards creation of a glucose sensor 

   Kur-Kowalska, Katarzyna; Przybyt, Małgorzata; Miller, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The article presents influence of pH and glucose concentration on phenylboronic acid (PBA) fluorescence studied by steady-state and time-resolved measurements. Fluorescence of PBA decreases with growing pH. These changes ...
  • The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester 

   Sobczuk, Dorota; Craig, Rebecca; Nogueroles, Marta; Radisic, Slavica; Shen, Boheng; Simon, Susanne (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen ...
  • Succinic acid biosynthesis by Corynebacterium glutamicum 

   Leszczewicz, Martyna; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Succinic acid is one of the most desirable raw materials. Currently, it is obtained mainly by hydrogenation of maleic acid derived from the C4 petroleum fraction. Corynebacterium glutamicum is considered as a possible ...
  • Synteza 3- oraz 4- pirydyloanalogów wybranych acyklicznych terpenów - właściwości sensoryczne i aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

   Świtakowska, Paulina; Bonikowski, Radosław; Kunicka, Alina; Kula, Józef; Jabłońska, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Acykliczne związki terpenowe są podstawowymi składnikami kompozycji zapachowych masowo stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Jednakże związki te charakteryzują się stosunkowo wysoką lotnością, a przez to niską trwałością ...
  • Synthesis and odour properties of some saturated and unsaturated ketones and their derivatives 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Five ketones, both unsaturated and saturated, which have phenyl and/or t-butyl groups as substituents located at the end of a molecule have been prepared. They were used as starting materials in the synthesis of ethylene ...
  • Synthesis of higher alcohols during alcoholic fermentation of rye mashes 

   Pietruszka, Marta; Pielech-Przybylska, Katarzyna; Szopa, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Formation of by-products during alcoholic fermentation is a complex process. Particular attention should be paid to generation of higher alcohols because of its complex mechanism and dynamics. In XIX century the higher ...
  • The efficiency of macrophytes for heavy metals removal from water 

   Materac, Milena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
   Nowadays heavy metals pollution has become one of the most serious environmental problems. Advances in science and technology are leading to the degradation and contamination of aquatic environments. Pollution in aquatic ...