Now showing items 94-113 of 163

  • Nanowłókna celulozowe wytwarzane z biomasy roślinnej 

   Kazimierczak, Janusz; Wietecha, Justyna; Ciechańska, Danuta; Bloda, Arkadiusz; Antczak, Tadeusz (Chemik International EditionZakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2014)
   W artykule opisano metodę otrzymywania mikro- i nanowłókien celulozowych z biomasy roślinnej (głównie słoma rzepaku, pszenicy konopi, lnu) oraz odpadów włókienniczych – niedoprzędu lnianego. Technologia ta opracowana została ...
  • Napój z herbacianego grzybka 

   Kordialik-Bogacka, Edyta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest partnerem projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Jest to napój o ciekawych walorach smakowych i działaniu prozdrowotnym. Liderem projektu jest Fabryka ...
  • Naringenin complexes with copper ions: potentiometric studies. 

   Brodowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Flavanones belong to the group of active flavonoid compounds, rarely occurring in the plant kingdom and are found in many foodstuffs (naringenin and derivatives) and medicinal plant materials. Many studies have demonstrated ...
  • Natural preservatives in meat products 

   Sośnicka, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The use of preservatives in industrial food production is now common practice. However, there is growing concern among consumers over the harmful effectsof common chemical preservatives. As a result, there is inc reased ...
  • New Allergens of Anise and Caraway 

   Słownianek, Marta; Leszczyńska, Joanna (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Spices are widely used in cuisine around the world to improve taste and smell values of many dishes and products and are a simple way to achieve good health due to the presence of certain compounds, active substances and ...
  • New Eco-friendly Method for Paper Dyeing 

   Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
   For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...
  • Nickel – the use and influence on living organisms 

   Mielcarz, Lidia; Smolińska, Beata (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Regardless the form, nickel is an element commonly used. Its numerous advantages make it irreplaceable in many industries. The widespread use of this element in different branches leads to increasing nickel penetration to ...
  • Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego na stanowiskach pracy w garbarniach 

   Skóra, Justyna; Gutarowska, Beata; Stępień, Łukasz; Otlewska, Anna; Pielech-Przybylska, Katarzyna (Polish Society of Occupational MedicinePolskie Towarzystwo Medycyny Pracy, 2014)
   Background: Due to their animal material processing, tannery workers may be exposed to biological agents. The aim of the study was the microbial contamination assessment of tanneries with different production specifications. ...
  • Ochrona bioróżnorodności roślin województwa łódzkiego 

   Sobiecka, Elżbieta; Piątkowska, Karolina; Posiła, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   The aim of the work was to review the information concerning the biological diversity of flora in the Lodz Province. The appearance of danger in ecosystems homeostasis were described. Part of the work focus on the various ...
  • Odpad czy surowiec? 

   Dziugan, Piotr; Berłowska, Joanna; Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Przemysł rolno-spożywczy generuje duże ilości biomasy odpadowej. Naukowcyz Politechniki Łódzkiej opracowują technologie, które pozwolą zagospodarować bioodpady w sposób efektywny i wielokierunkowy.
  • Olejki eteryczne – co trzeba o nich wiedzieć 

   Sikora, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W produktach do pielęgnacji skóry, nie tylko samych dłoni, można wykorzystać także olejki eteryczne. Należy jednak pamiętać, że pod tą nazwą kryje się ściśle określona grupa surowców.
  • Otrzymywanie chlorowodorku D-glukozaminy i D-glukozaminy z chitozanu 

   Jędrzejczyk, Tomasz; Nowicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Tradycyjna metoda otrzymywania chlorowodorku D-glukozaminy i wolnej D-glukozaminy z chityny jest uciążliwa, długotrwała i powoduje powstawanie trudnych do usunięcia produktów ubocznych. W tej metodzie opracowano nowy sposób ...
  • Otrzymywanie włókien nanocelulozy 

   Wąchała, Radosław; Ramięga, Tomasz; Pyć, Rita; Antczak, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Nanotechnologia należy do nauk technologicznych, obejmujących otrzymywanie oraz wykorzystywanie nowych nanomateriałów, takich jak nanoceluloza. Nanowłókna celulozy można otrzymywać dwoma sposobami top-down oraz buttom-up. ...
  • Ozonation - an alternative decontamination method for raw plant materials 

   Brodowska, Agnieszka J.; Śmigielski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Raw plant materials are vital to our health and well-being because they are furnished with essential vitamins, minerals, fiber, and other health-promoting phytochemicals. Its increasing consumption forces food manufacturers ...
  • Pandemia COVID-19 a ryzyko choroby legionistów 

   Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Pandemia COVID-19 spowodowała, że liczne biura, hotele, firmy i obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sztuczne systemy wodne, które były regularnie używane w budynkach, nagle stały się bezużyteczne. Sytuacja ...
  • Phenolics composition and antioxidant capacity of guelder rose fruit, flower and bark extracts 

   Polka, Dominika; Podsędek, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Different parts of plants, including fruits, leaves, roots, bark, stem and flower, are a promising source of bioactive compounds, therefore they are intensively studied for biological activity and the possibility of use ...
  • Physicochemical and bilogical characterization of soils from the vicinity of the Arctowski Polish Antarctic Station 

   Białkowska, Aneta; Grzelczyk, Anna; Długołęcka, Anna; Cieśliński, Hubert; Kalinowska, Halina; Kur, Józef; Turkiewicz, Marianna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Soil samples collected in 2006 from 4 different sites (Puchalski Hill and a moraine below this hill, an elephant seal colony and a penguin rookery) in the vicinity of Arctowski Polish Antarctic Station at King George Island ...
  • Physiology and metabolism of Crabtree-negative yeast Debaryomyces occidentalis 

   Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   This paper is focused on the physiology and metabolism of non-conventional yeasts, especially these belonging to Debaryomyces (syn. Schwanniomyces) occidentialis. In these Crabtree-negative yeast strains, oxygen limitation ...
  • Phytoextraction of heavy metal contaminated soils 

   Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   This work presents the problem of soil pollution by heavy metals and its negative influence on the living organisms. In this paper the phytoremediation technique of cleaning soil polluted by heavy metals has been described. ...
  • Plant biomass degradation supported by non-enzymatic proteins 

   Madaj, Rafał; Kalinowska, Halina; Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
   Lignocellulosic biomass, rich in potential carbon sources and value added products, has been intensively investigated in scope of its costefficient and effective decomposition. Many methods were developed, physicochemical ...