Now showing items 88-107 of 163

  • Mechanism of anchoring proteins on the cell envelope 

   Pietraszek, Patrycja; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Surface proteins, essential structural components of bacterial cell wall, are synthesized as precursors equipped with specific functional domains. The N-terminal signal module enables translocation across the plasma membrane ...
  • Methods of allergen detection based on DNA analysis 

   Słowianek, Marta; Majak, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Many allergens, such as hazelnut, peanut, charlock, celery, sesame, lupine, walnut, almond, macadamia nut, hickory, pistachio, wheat gliadins, may be present in food products, however, undeclared or as unintentional ...
  • Metody oczyszczana gleb zanieczyszczonych rtęcią 

   Smolińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod ...
  • Microbiological contaminants in cosmetics – isolation and characterization 

   Budecka, Angela; Kunicka-Styczyńska, Alina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Cosmetic industries are not obliged to produce sterile cosmetics. Nevertheless, they are liable to assure safety of the product to the potential consumer. The purpose of the study was isolation and identification of ...
  • Microbiota of human gastrointestinal tract 

   Lewandowska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The human intestinal microbiota contains members of all three domains which makes it one of the most complex ecosystems on earth. Gut microorganisms play very important role in functioning of human organisms. The article ...
  • Modification of bacterial cellulose to scaffold-like structures applied in process engineering 

   Kaźmierczak, Marta; Olejnik, Tomasz P.; Ogrodowczyk, Dominika; Kołodziejczyk, Marek (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Scaffolds are three-dimensional structures which provides necessary support for different cells’ vital functions. Although they are widely produced from different materials, most of them are not biodegradable. ...
  • Nanowłókna celulozowe wytwarzane z biomasy roślinnej 

   Kazimierczak, Janusz; Wietecha, Justyna; Ciechańska, Danuta; Bloda, Arkadiusz; Antczak, Tadeusz (Chemik International EditionZakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2014)
   W artykule opisano metodę otrzymywania mikro- i nanowłókien celulozowych z biomasy roślinnej (głównie słoma rzepaku, pszenicy konopi, lnu) oraz odpadów włókienniczych – niedoprzędu lnianego. Technologia ta opracowana została ...
  • Napój z herbacianego grzybka 

   Kordialik-Bogacka, Edyta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest partnerem projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Jest to napój o ciekawych walorach smakowych i działaniu prozdrowotnym. Liderem projektu jest Fabryka ...
  • Naringenin complexes with copper ions: potentiometric studies. 

   Brodowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Flavanones belong to the group of active flavonoid compounds, rarely occurring in the plant kingdom and are found in many foodstuffs (naringenin and derivatives) and medicinal plant materials. Many studies have demonstrated ...
  • Natural preservatives in meat products 

   Sośnicka, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The use of preservatives in industrial food production is now common practice. However, there is growing concern among consumers over the harmful effectsof common chemical preservatives. As a result, there is inc reased ...
  • New Allergens of Anise and Caraway 

   Słownianek, Marta; Leszczyńska, Joanna (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Spices are widely used in cuisine around the world to improve taste and smell values of many dishes and products and are a simple way to achieve good health due to the presence of certain compounds, active substances and ...
  • New Eco-friendly Method for Paper Dyeing 

   Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
   For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...
  • Nickel – the use and influence on living organisms 

   Mielcarz, Lidia; Smolińska, Beata (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Regardless the form, nickel is an element commonly used. Its numerous advantages make it irreplaceable in many industries. The widespread use of this element in different branches leads to increasing nickel penetration to ...
  • Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego na stanowiskach pracy w garbarniach 

   Skóra, Justyna; Gutarowska, Beata; Stępień, Łukasz; Otlewska, Anna; Pielech-Przybylska, Katarzyna (Polish Society of Occupational MedicinePolskie Towarzystwo Medycyny Pracy, 2014)
   Background: Due to their animal material processing, tannery workers may be exposed to biological agents. The aim of the study was the microbial contamination assessment of tanneries with different production specifications. ...
  • Ochrona bioróżnorodności roślin województwa łódzkiego 

   Sobiecka, Elżbieta; Piątkowska, Karolina; Posiła, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   The aim of the work was to review the information concerning the biological diversity of flora in the Lodz Province. The appearance of danger in ecosystems homeostasis were described. Part of the work focus on the various ...
  • Odpad czy surowiec? 

   Dziugan, Piotr; Berłowska, Joanna; Kręgiel, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Przemysł rolno-spożywczy generuje duże ilości biomasy odpadowej. Naukowcyz Politechniki Łódzkiej opracowują technologie, które pozwolą zagospodarować bioodpady w sposób efektywny i wielokierunkowy.
  • Olejki eteryczne – co trzeba o nich wiedzieć 

   Sikora, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W produktach do pielęgnacji skóry, nie tylko samych dłoni, można wykorzystać także olejki eteryczne. Należy jednak pamiętać, że pod tą nazwą kryje się ściśle określona grupa surowców.
  • Otrzymywanie chlorowodorku D-glukozaminy i D-glukozaminy z chitozanu 

   Jędrzejczyk, Tomasz; Nowicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Tradycyjna metoda otrzymywania chlorowodorku D-glukozaminy i wolnej D-glukozaminy z chityny jest uciążliwa, długotrwała i powoduje powstawanie trudnych do usunięcia produktów ubocznych. W tej metodzie opracowano nowy sposób ...
  • Otrzymywanie włókien nanocelulozy 

   Wąchała, Radosław; Ramięga, Tomasz; Pyć, Rita; Antczak, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Nanotechnologia należy do nauk technologicznych, obejmujących otrzymywanie oraz wykorzystywanie nowych nanomateriałów, takich jak nanoceluloza. Nanowłókna celulozy można otrzymywać dwoma sposobami top-down oraz buttom-up. ...
  • Ozonation - an alternative decontamination method for raw plant materials 

   Brodowska, Agnieszka J.; Śmigielski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Raw plant materials are vital to our health and well-being because they are furnished with essential vitamins, minerals, fiber, and other health-promoting phytochemicals. Its increasing consumption forces food manufacturers ...