Now showing items 80-99 of 163

  • Kale (Brassica oleraceaL. var. acephala) as a source of dietary fibre 

   Maciejak, Aleksandra; Kosmala, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The aim of the work was to determine dietary fibre content (total, soluble and insoluble) in kale. Packages of the vegetable were bought in local stores in Lodz. Dietary fibre content determined during the research was ...
  • Kiedy olej spotka się z ozonem... 

   Bartos, Adrian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania nad nowymi składnikami mas kosmetycznych otrzymywanych z olejów roślinnych po procesie ozonolizy. To na bazie takich eksperymen ...
  • Kwas muraminowy znany i nieznany 

   Jędrzejczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W pracy opisano stan wiedzy na temat specyficznej cząsteczki zwanej kwasem muraminowym, która występuje w polisacharydach ścian komórkowych bakterii i zarodników. W pracy omówiono jego strukturę, występowanie, właściwości ...
  • Laccases – enzymes with an unlimited potential 

   Szczęsna-Antczak, Mirosława (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
   Laccases (EC 1.10.3.2) are among the few enzymes, the history of which dates back to the 19th century. These oxidoreductases are present in almost all known fungi, some species of higher plants and insects. Moreover, ...
  • Lactate biosensors for food industry 

   Przybyt, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Lactic acid and lactate fermentation play important role in food and beverages production, control and quality. Analysis of lactate by standard methods is time, work consuming, and cannot be implemented at the production ...
  • Laktony jako związki biologicznie czynne 

   Libiszewska, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Wśród produktów naturalnych aktywnych biologicznie licznie reprezentowane są laktony. Cząsteczki te wykazują niezwykłe zróżnicowanie budowy - od pierścieni 4-6 członowych do struktur makrocyklicznych i szerokie spektrum ...
  • Lavender oil - flavouring or active cosmetic ingredient? 

   Kunicka-Styczyńska, Alina; Sabara, Dagmara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Olejki eteryczne stanowią heterogenną grupę produktów roślinnych znanych i stosowanych od dawna w celach kosmetycznych, dezynfekujących i leczniczych. Przedmiotem prezentowanych badań jest olejek eteryczny - olejek z ...
  • Leonurus cardiaca L. herb - a derived extract and an ursolic acid as the factors affecting the adhesion capacity of Staphylococcus aureus in the context of infective endocarditis 

   Micota, Bartłomiej; Sadowska, Beata; Podsędek, Anna; Redzynia, Małgorzata; Różalska, Barbara (Polish Biochemical SocietyCommittee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences, 2014)
   The objective was an assessment of the impact of Leonurus cardiaca L. extract (LCE) and ursolic acid (UA) on the adhesive properties of Staphylococus aureus NCTC 8325 strain, expressing virulence factors important in the ...
  • Mechanism of anchoring proteins on the cell envelope 

   Pietraszek, Patrycja; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Surface proteins, essential structural components of bacterial cell wall, are synthesized as precursors equipped with specific functional domains. The N-terminal signal module enables translocation across the plasma membrane ...
  • Methods of allergen detection based on DNA analysis 

   Słowianek, Marta; Majak, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Many allergens, such as hazelnut, peanut, charlock, celery, sesame, lupine, walnut, almond, macadamia nut, hickory, pistachio, wheat gliadins, may be present in food products, however, undeclared or as unintentional ...
  • Metody oczyszczana gleb zanieczyszczonych rtęcią 

   Smolińska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod ...
  • Microbiological contaminants in cosmetics – isolation and characterization 

   Budecka, Angela; Kunicka-Styczyńska, Alina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Cosmetic industries are not obliged to produce sterile cosmetics. Nevertheless, they are liable to assure safety of the product to the potential consumer. The purpose of the study was isolation and identification of ...
  • Microbiota of human gastrointestinal tract 

   Lewandowska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The human intestinal microbiota contains members of all three domains which makes it one of the most complex ecosystems on earth. Gut microorganisms play very important role in functioning of human organisms. The article ...
  • Modification of bacterial cellulose to scaffold-like structures applied in process engineering 

   Kaźmierczak, Marta; Olejnik, Tomasz P.; Ogrodowczyk, Dominika; Kołodziejczyk, Marek (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Scaffolds are three-dimensional structures which provides necessary support for different cells’ vital functions. Although they are widely produced from different materials, most of them are not biodegradable. ...
  • Nanowłókna celulozowe wytwarzane z biomasy roślinnej 

   Kazimierczak, Janusz; Wietecha, Justyna; Ciechańska, Danuta; Bloda, Arkadiusz; Antczak, Tadeusz (Chemik International EditionZakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2014)
   W artykule opisano metodę otrzymywania mikro- i nanowłókien celulozowych z biomasy roślinnej (głównie słoma rzepaku, pszenicy konopi, lnu) oraz odpadów włókienniczych – niedoprzędu lnianego. Technologia ta opracowana została ...
  • Napój z herbacianego grzybka 

   Kordialik-Bogacka, Edyta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest partnerem projektu, którego celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy. Jest to napój o ciekawych walorach smakowych i działaniu prozdrowotnym. Liderem projektu jest Fabryka ...
  • Naringenin complexes with copper ions: potentiometric studies. 

   Brodowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Flavanones belong to the group of active flavonoid compounds, rarely occurring in the plant kingdom and are found in many foodstuffs (naringenin and derivatives) and medicinal plant materials. Many studies have demonstrated ...
  • Natural preservatives in meat products 

   Sośnicka, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The use of preservatives in industrial food production is now common practice. However, there is growing concern among consumers over the harmful effectsof common chemical preservatives. As a result, there is inc reased ...
  • New Allergens of Anise and Caraway 

   Słownianek, Marta; Leszczyńska, Joanna (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Spices are widely used in cuisine around the world to improve taste and smell values of many dishes and products and are a simple way to achieve good health due to the presence of certain compounds, active substances and ...
  • New Eco-friendly Method for Paper Dyeing 

   Blus, Kazimierz; Czechowski, Jacek; Koziróg, Anna (Institute of Biopolymers and Chemical FibresInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 2014)
   For economical and environmental reasons, the paper industry has shifted the production of paper products towards dyed products made from pulp grades with a high content of recovered paper. The basic method for dyeing paper ...