Now showing items 25-44 of 163

  • Binding of harmane to human and bovine serum albumin: fluorescence and phosphorescence study 

   Gałęcki, Krystian; Despotović, Biljana; Galloway, Celine; Ioannidis, Angelos-Gerasimos; Janani, Tahereh; Nakamura, Yuki; Oluyinka, Grace (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   The binding of harmane with human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA) were studied by fluorescence and phosphorescence spectroscopic methods. Quenching of fluorescence of serum albumins by harmane was found ...
  • Biodegradowalna folia chroniąca żywność 

   Jaśkiewicz, Andrzej; Budryn, Grażyna; Nowak, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W dobie rosnącej ilości odpadów plastikowych niezmiernie ważna jest odpowiednia gospodarka opakowaniowa. Biodegradowalne opakowania zdobywają coraz większy udział w światowym rynku. Innowacyjnym rozwiązaniem Politechniki ...
  • Cell walls polysaccharides of rose hips 

   Balcerzak, Bogumił; Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Matysiak, Bożena; Klewicka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The content of alcohol insoluble solids (AIS ), polysaccharide composition of cell walls and uronic acids content calculated as galacturonic acid in rose hips (Rosa villosa (Rosa pomifera Herrm) ‘Karpatia', Rosa canina L., ...
  • The changes of β-glucan content during beer production with unmalted pseudocereals 

   Bogdan, Paulina (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Unmalted cereals or pseudocereals, including amaranth and quinoa can partially replace malt in beer production. Cereals, such as barley as well as malted grains are rich in β-glucan. During brewing it comes to wort and ...
  • Characteristics and biological properties of ferulic acid 

   Dędek, Kamil; Rosicka-Kaczmarek, Justyna; Nebesny, Ewa; Kowalska, Gabriela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The interest in the properties of hydroxycinnamic acids with health-promoting properties is constantly increasing. That is why more and more research is being conducted to better understand these properties. Ferulic acid, ...
  • Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w spirytusach surowych 

   Stanisz, Maciej; Sapińska, Ewelina; Pielech-Przybylska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Na podstawie przeglądu dostępnych publikacji opisano mechanizmy oraz przyczyny powstawania produktów ubocznych fermentacji alkoholowej, obniżających jakość spirytusów surowych. Produkty te należą do następujących grup ...
  • Chromium in food products 

   Sykuła, Anna; Pawlak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Chromium plays an important role in human and animal bodies. According to the oxidation state chromium can be advantageous for human health and, simultaneously possesses toxic properties. In this work the studies concerning ...
  • Ciders as a source of bioactive compounds 

   Czyżowska, Agata; Nowak, Agnieszka; Żaworonek, Marcin (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Poland is one of the main producers of apples in Europe. The major part is consumed fresh, while a smaller is processed into juices, concentrates, purees or wines. Recently also the production of cider started in Poland. ...
  • Collagen hydrolysates as a new diet supplement 

   Dybka, Katarzyna A.; Walczak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej właściwości hydrolizatów kolagenu stosowanych jako suplementy diety. Aktywność biologiczna i oddziaływanie prozdrowotne hydrolizatów białek kolagenowych zostały udowodnione ...
  • Composition of leaf and flower essential oil of Myrica gale L. 

   Wawrzyńczak, Karolina; Jakiel, Alicja; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Myrica gale L. leaves were collected from two plantations in Poland and flowers from one plantation. Essential oil yield and composition were assessed according to plantation site and leaf development stage. Main components ...
  • Composition, biological properties and therapeutic effects of lavender (Lavandula angustifolia L.). A review 

   Prusinowska, Renata; Śmigielski, Krzysztof (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Lavender (Lavandula angustifolia) is a shrub of the family Lamiaceae, native to the Mediterranean region. The material used for herbal purposes includes lavender flowers (Lavandula flores) containing essential oil (3%), ...
  • Contamination of breakfast cereal products by fungi and mycotoxins - a potential risk for consumer's health 

   Piotrowska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   The aim of research was assessment of breakfast cereal snacks available in trade for their contamination with fungi and selected mycotoxins in related to potential risk of consumers’ health. The contamination with fungi ...
  • The contamination of soil with metal ions and a content of biologically active compounds in the selected consumer plants 

   Szczodrowska, Agnieszka; Kubalt, Kamila; Smolińska, Beata; Leszczyńska, Joanna (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Soil has been habitually the most common sink for wastes containing heavy metals [1]. Higher metal ions concentration in plants caused several physiological and biochemical disorders including reduced growth and yield, ...
  • Crystal Structure of Bombyx mori Lipoprotein 6: Comparative Structural Analysis of the 30-kDa Lipoprotein Family 

   Pietrzyk, Agnieszka J.; Bujacz, Anna; Łochyńska, Małgorzata; Jaskólski, Mariusz; Bujacz, Grzegorz (Public Library of Science, 2014)
   The 30-kDa lipoprotein (LP) family of mulberry silkworm comprises major hemolymph proteins specific to the fifth instar larvae. The family consists of 46 members, 24 of which are referred to as typical 30-kDa LPs. To date, ...
  • Derivatives of undecan-x-ones (x 2-6) synthesis and spectral data 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Undecan-x-ones (x = 2-6) have been used as starting materials in the synthesis of ethylene and propylene acetals, undecan-x-ols and their acetates. Acetals were prepared in the reaction between ketones and ethane-1,2-diol ...
  • Determination of chromium in cocoa products 

   Turek, Monika; Sykuła, Anna; Jabłońska, Aneta; Pilo, Maria Itria; Noce, Antonia; Spanu, Francesco (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Tematyka tej pracy koncentruje się głównie na właściwościach fizyko-chemicznych chromu, toksyczności oraz jego zawartości w kakao. Została opisana również krótka historia odkrycia ziaren kakao i ich właściwości. Wykonano ...
  • Determination of nickel in tea by using dimethylglyoxime method 

   Sykuła, Anna; Turek, Monika; Mohit, Philip Mathew; Patai, Ferenc; Horvat, Martina; Jabłońska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Tea is one of the most popular beverages in the world. Recent studies have shown that it contains concentrations of heavy metals such as nickel. Heavy metals are known to be toxic and there have been many studies on their ...
  • The determination of potentially allergenicity of selected herbs 

   Aninowski, Mateusz; Leszczyńska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The aim of the research was to compare the content of allergens in herbs from the Lamiaceae (basil, oregano) and Apiaceae (cumin, fennel, parsley, anise, coriander) family. Herbal plants from conventional and organic crops ...
  • Determination of total contents of transition metals in selected granular black teas marketed in Poland 

   Sykuła, Anna; Brodowska, Katarzyna; Więdłocha, Marzenna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The total contents of metals in three granulated black tea samples marketed in Poland were determined. Four elements consisting transition metals (Ni, Cu, Zn and Fe) were analyzed using flame atomic absorption spectrophotometry ...
  • Determination of total contents of transition metals in selected granular black teas marketed in Poland 

   Sykuła, Anna; Brodowska, Katarzyna; Więdłocha, Marzenna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The total contents of metals in three granulated black tea samples marketed in Poland were determined. Four elements consisting transition metals (Ni, Cu, Zn and Fe) were analyzed using flame atomic absorption spectrophotometry ...