Now showing items 1-20 of 161

  • 15 lat minęło... 

   Andrzejewska, Lucyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W styczniu 2015 r. minęło 15 lat od utworzenia Biblioteki Mechaniki, najmłodszej z agend Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
  • ACADEMICA - głos w dyskusji 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2015)
  • Akademickie aplikacje. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Smartfony i tablety są popularnymi narzędzi am i nie tylko do komunikacji, rozrywki, robienia zdjęć czy mobilnego internetu. Dzięki dodatkowo instalowanym aplikacjom mogą też ułatwić dostęp do tekstów naukowych - zwłaszcza, ...
  • Aktywność bibliotek niemieckich 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego ...
  • Analiza cytowań publikacji pracowników PŁ. 

   Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
   Rosnące wymagania wobec uczelni i modyfikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria oceny dorobku naukowego stały się przyczynkiem do powołania w 2011 r. w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) Biblioteki ...
  • Analiza cytowań, dostęp do literatury 

   Szmidt, Izabela; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2013)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej uruchomiła w lutym 2013 r. dwa nowe kursy e-learnigowe wspomagające codzienną pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni.
  • Autoplagiat i jak go unikać 

   Utracka, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub ...
  • Autorze, zidentyfikuj się w sieci. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Publish or perish – te słowa zna każdy naukowiec. Przetrwanie w akademickim świecie zależy od wpływu, jaki wywołują publikacje danego autora i gdzie są publikowane. A z publikowaniem wiążą się cytowania – aby było ich ...
  • Autorzy kontra czasopisma. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Dla autorów istotne jest, by ich publikacje były dostępne dla jak największej liczby osób. Jednak prawa majątkowe do tekstu posiada wydawca – i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich warunkach autor ...
  • Bazy patentowe - narzędzia EPO 

   Podrazik, Agnieszka (2017-03)
  • Beletrystyka w Bibliotece PŁ 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Bezpłatne szkolenia w Bibliotece PŁ. 

   Ignaczak, Beata (Politechnika Łódzka, 2014)
   W obecnych czasach edukacja użytkowników bibliotek z zakresu umiejętności wykorzystania źródeł informacji jest jednym z ważniejszych zadań stawianych przed biblioteką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Biblioteka PŁ ...
  • Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość. 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Biblioteki naukowe powołane zostały, aby służyć rozwojowi nauki i potrzebom środowiska naukowego. Realizując swój cel, gromadzą, opracowują i udostępniają drukowane i elektroniczne zasoby oraz organizują niezbędny w ...
  • Bibliografia w wersji cyfrowej 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
   Od 2005 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej digitalizuje i udostępnia część swoich zbiorów w Internecie. W latach 2005-2011 zasoby te stanowiły instytucjonalną bibliotekę cyfrową eBiPoL, czyli inaczej e-Bibliotekę Politechniki ...
  • Biblioteka bramą do sukcesu 

   Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
   Nowoczesna Biblioteka PŁ jest doskonałą przestrzenią do zdobywania wiedzy. Kształtuje umiejętności wyszukiwania literatury, udostępnia literaturę drukowaną i elektroniczną. Jest także miejscem spotkań studentów, czy ...
  • Biblioteka e-booków. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Książka drukowana jest z nami od wieków. Książka elektroniczna zaledwie kilka dziesięcioleci - ale w świecie technologii to całe stulecia. Obecnie obydwie formy książek zgodnie koegzystują - a czytelnicy mogą wybrać, czy ...
  • Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania 

   Feret, Błażej (Library of Cracow University of TechnologyBiblioteka Politechniki Krakowskiej, 2011)
   In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source ...
  • Biblioteka nie tylko dla studentów. 

   Sendecka, Justyna; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej - Informator 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Informator o Bibliotece Politechniki Łódzkiej - stan na rok 2016/2017. Publikacja opisuje historię i dorobek jednostki, jej strukturę oraz ofertę usług i zbiorów, przygotowaną dla pracowników Uczelni oraz studentów.
  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii 

   Garnysz, Czesława (Lodz University of Technology LibraryBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2009)
   Mijają lata. Odchodzą ludzie, czas zaciera po nich ślady. Tracą blask i przestają budzić emocje nawet najbardziej znaczące dla naszego życia zdarzenia. Bledną w pamięci zarówno te mało istotne, niezbyt przyjemne jak i te ...