Now showing items 1-6 of 6

  • Aktywność bibliotek niemieckich 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego ...
  • Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Referat przedstawia teoretyczne założenia usług informacyjnych świadczonych w bibliotekach oraz ich praktyczne zastosowanie. Ukazuje przemiany w rodzajach źródeł informacji, formie ich udostępniania i udzielania oraz ...
  • Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2007)
   Od momentu powstania i ekspansji Internetu tradycyjne media, tj. prasa, radio, telewizja przechodzą głęboki kryzys, przejawiający się m.in. zmniejszającą się liczbą odbiorców. Jednym z elementów, który ma na to wpływ jest ...
  • EBIB - The Electronic Library, the electronic platform of the Polish Librarians Association 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip; Rożniakowska, Małgorzata (Dominican University Graduate School of Library and Information Science, River Forest, Illinois, USA, 2006)
   EBIB — the “Electronic Library” (in Polish: Elektroniczna BIBlioteka at http://www.ebib.info/)refers to both the journal and the only professional electronic information platform for librariansin Poland. The platform was ...
  • Promowanie otwartości w nauce 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip (Politechnika Łódzka, 2012)
   Artykuł stanowi relację z przebiegu Seminarium "Kurs na Otwarta Naukę", które odbyło się 23 października 2012 roku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Wtorki i czwartki w Bibliotece PŁ 

   Podgórski, Filip; Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2010)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej rozpoczyna II edycję spotkań "Wtorki i czwartki w Bibliotece PŁ". Ich celem jest zapoznanie Czytelników ze światowymi elektronicznymi źródłami informacji dostępnymi za pośrednictwem Biblioteki ...