Now showing items 1-5 of 5

  • Analiza cytowań, dostęp do literatury 

   Szmidt, Izabela; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2013)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej uruchomiła w lutym 2013 r. dwa nowe kursy e-learnigowe wspomagające codzienną pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni.
  • Koalicja Otwartej Edukacji 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  • Przez siedem dni i siedem nocy dziki Enkidu zażywał miłości. 

   Majoch, Sławomir; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2009)
   Opis wystawy ilustracji do Eposu o Gilgameszu autorstwa Marka Żuławskiego. Otwarcie wystawy miało miejsce 10 lutego 2009 roku w galerii Biblio-Art a Bibliotece Politechniki Łódzkiej.
  • Struktury organizacyjne nowoczesnych bibliotek uczelnianych 

   Gajda, Izabela; Ptak, Anna (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Progress in information technologies and access to information change an image of scientific libraries. Traditional library activities such as acquisition, cataloging and circulation of print books and journals, if do not ...
  • Warsztaty patentowe 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.