Now showing items 1-10 of 10

  • Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania 

   Feret, Błażej (Library of Cracow University of TechnologyBiblioteka Politechniki Krakowskiej, 2011)
   In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source ...
  • Biblioteki Akademickie – trendy i wyzwania ery informacji elektronicznej 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
   New trends in the modernization of libraries of higher education institutes in the period of development scientific and social communication were considered. It was stressed on the role and importance of libraries in the ...
  • Internet jako źródło informacji naukowej - wybrane aspekty 

   Feret, Błażej (Medical University of LodzUniwersytet Medyczny w Łodzi, 2008)
   Internet jako konkurent biblioteki; Wielkość i wzrost Internetu; Metody poszukiwania informacji; Statystyki wyszukiwarek; Wyszukiwarki a metawyszukiwarki; Jakość informacji w Internecie; Nowe zagrożenia dla funkcji informacyjnej
  • Księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie - potrzeba czy problem? 

   Sabela, Agnieszka; Feret, Błażej (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Od 4 lat w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje magazyn otwarty księgozbioru naukowego. Jednak zasadnicza część księgozbioru studenckiego, służącego potrzebom dydaktyki udostępniana jest za pośrednictwem tradycyjnej ...
  • Lawrence Lessig - "Wolna kultura" 

   Feret, Błażej (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Artykuł jest recenzją książki autorstwa Lawrence Lessiga pt. "Wolna Kultura".
  • Nowe inicjatywy biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej) 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
   Продемонстровано основні статистичні показники діяльності бібліотеки. На прикладі бібліотеки Політехніки Лодзі показано вирішення нових завдань, які ставить стрімкий розвиток наукових комунікацій. Підкреслено основні напрями ...
  • Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką - kontynuacja. 

   Feret, Błażej; Marcinek, Marzena (Stowarzyszenie EBIB, 2005)
   Prezentowany artykuł nawiązuje do wcześniejszego tekstu tych samych autorów zamieszczonego na łamach Biuletynu EBIB w 2000 r. pod tytułem Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Przedstawiono w nim wówczas ...
  • Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką. 

   Feret, Błażej; Marcinek, Marzena (Stowarzyszenie EBIB, 2000)
   Niniejszy artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego na konferencji "The Future of Libraries in Human Communication" w Chanii (Kreta) w maju 1999 roku Przedstawiono w nim wizję biblioteki akademickiej i jej bibliotekarza ...
  • Rozmowy o bibliotekach 

   Sabela, Agnieszka; Feret, Błażej (Politechnika Łódzka, 2014)
   Przybliżenie tematyki, jaka była poruszana podczas 6 konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej, która miała miejsce w dniach 23-26 czerwca 2014 roku pod hasłem "Rozmowy o Bibliotekach"
  • Рroblemy bibliotek akademickich w Polsce (czyli co spędza sen z powiek dyrektorów) 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
   У тезах доповіді представлено нагальні проблеми, які постають перед керівництвом бібліотеки вищого навчального закладу Польщі, зокрема, правові, управлінські, технологічні. The report «Problems of University Libraries in ...