Now showing items 21-40 of 161

  • Udostępnianie zbiorów w bibliotekach akademickich i sposoby ich odzyskiwania 

   Gawlik, Grażyna; Ratajczak, Wiesława (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Wszystkie biblioteki borykają się z problemem odzyskiwania zbiorów od czytelników. Nie omija to również bibliotek akademickich. Biblioteka zajmuje ważne miejsce w strukturze uczelni, jest klamrą spinająca wszystkie jednostki ...
  • Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Próbując wyjaśnić, czym jest nowoczesność w odniesieniu do bibliotek, spotykamy nazwę Library 2.0 – biblioteka drugiej generacji[1][2]. Jest to model biblioteki, który coraz śmielej wkracza do rzeczywistości. W środowiskach ...
  • Księgozbiór dydaktyczny w wolnym dostępie - potrzeba czy problem? 

   Sabela, Agnieszka; Feret, Błażej (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Od 4 lat w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje magazyn otwarty księgozbioru naukowego. Jednak zasadnicza część księgozbioru studenckiego, służącego potrzebom dydaktyki udostępniana jest za pośrednictwem tradycyjnej ...
  • Internet jako źródło informacji naukowej - wybrane aspekty 

   Feret, Błażej (Medical University of LodzUniwersytet Medyczny w Łodzi, 2008)
   Internet jako konkurent biblioteki; Wielkość i wzrost Internetu; Metody poszukiwania informacji; Statystyki wyszukiwarek; Wyszukiwarki a metawyszukiwarki; Jakość informacji w Internecie; Nowe zagrożenia dla funkcji informacyjnej
  • Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej. Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007. Organizacja i organizatorzy. 

   Garnysz, Czesława (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna, 2008)
   Losy Biblioteki Politechniki Łódzkiej nierozerwalnie splatają się z życiem Uczelni. Obie liczą sobie już ponad sześćdziesiąt lat i na szczęście dzisiaj żadna nie przypomina tej z czasów powojennych. Obecna Biblioteka, ...
  • Digitalizacja wszędzie dookoła 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   Pierwsze inicjatywy digitalizacji w bibliotekach pojawiły się w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, były to prace podejmowane z należytą rozwagą, profesjonalizmem i świadomością wagi rezultatów dla przyszłych pokoleń. ...
  • Wokół bibliotekarstwa uczestniczącego - z podwórka Oddziału Informacji Naukowej 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   Refleksje po lekturze artykułu Judith Siess Bibliotekarstwo uczestniczące – co to takiego i czy nas bezpośrednio dotyczy?[1] Kilka lat temu pojawiła się seria plakatów Elseviera, które dobitnie i z humorem wskazywały na ...
  • Drugi kwartał 1958 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2009)
   Kronika najważniejszych wydarzeń z 1958 roku przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • Przez siedem dni i siedem nocy dziki Enkidu zażywał miłości. 

   Majoch, Sławomir; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2009)
   Opis wystawy ilustracji do Eposu o Gilgameszu autorstwa Marka Żuławskiego. Otwarcie wystawy miało miejsce 10 lutego 2009 roku w galerii Biblio-Art a Bibliotece Politechniki Łódzkiej.
  • Seminarium Jubileuszowe w Jeleniej Górze, czyli 10 urodziny EBIB 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   EBIB ma już 10 lat. Z tej okazji w dniu 6 lutego 2009 r. w przepięknej i super nowoczesnej Książnicy Karkonoskiej odbyło się Jubileuszowe Seminarium EBIB-u zatytułowane Elektroniczne serwisy bibliotekarskie - dynamika ...
  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii 

   Garnysz, Czesława (Lodz University of Technology LibraryBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2009)
   Mijają lata. Odchodzą ludzie, czas zaciera po nich ślady. Tracą blask i przestają budzić emocje nawet najbardziej znaczące dla naszego życia zdarzenia. Bledną w pamięci zarówno te mało istotne, niezbyt przyjemne jak i te ...
  • Wystawy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w ujęciu historycznym 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2010)
   Organizacja wystaw jest jedną z form działalności każdej biblioteki, za pośrednictwem której realizowane są różne funkcje. Najpowszechniejszą, choć nie jedyną, jest funkcja popularyzowania czytelnictwa. W poprzednim ustroju ...
  • Wirtualny świat e-booków a analogowa rzeczywistość 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata; Kłosiński, Rafał (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Jedni uważają, że e-książki zmienią kulturę i nawyki czytelnicze w znaczącym stopniu. Inni twierdzą, że nie stanowią one zagrożenia dla książek w wersji drukowanej, że będą współistnieć w pewnej symbiozie tak jak inne, ...
  • Struktury organizacyjne nowoczesnych bibliotek uczelnianych 

   Gajda, Izabela; Ptak, Anna (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Progress in information technologies and access to information change an image of scientific libraries. Traditional library activities such as acquisition, cataloging and circulation of print books and journals, if do not ...
  • Wtorki i czwartki w Bibliotece PŁ 

   Podgórski, Filip; Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2010)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej rozpoczyna II edycję spotkań "Wtorki i czwartki w Bibliotece PŁ". Ich celem jest zapoznanie Czytelników ze światowymi elektronicznymi źródłami informacji dostępnymi za pośrednictwem Biblioteki ...
  • Poezja i dramat. W Bibliotece PŁ. 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2010)
   Zapewne nie wszyscy wiedzą, że w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje Biblioteka Beletrystyczna, której początki sięgają 1953 r. Powołano ja z inicjatywy ZNP PŁ jako niezależną jednostkę przeznaczona dka pracowników ...
  • Sentymentalna podróż Schweikertów 

   Skubała, Elżbieta; Langer, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2010)
   Naszą uczelnię odwiedzili potomkowie rodziny Schweikertów, zasłużonej w rozwoju przemysłowym Łodzi w XIX i XX wieku. Budynki wzniesione przez tę znaną rodzinę fabrykantów, eksploatowane przez zakłady przemysłowe powojennej ...
  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2010)
   Biblioteka Politechnika Łódzkiej w dniach 15-17 czerwca 2010 roku była gospodarzem czwartej już edycji cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło około 110 osób. głównie dyrektorów i pracowników ...
  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej (Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.) 

   Ptak, Anna (Stowarzyszenie EBIB, 2010)
   W dniach 15–17 czerwca Biblioteka Politechniki Łódzkiej była gospodarzem czwartej cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział około 110. osób, głównie dyrektorów i pracowników krajowych bibliotek ...
  • Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku? 

   Skubała, Elżbieta; Kazan, Anna (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Życie w wielu aspektach uzyskuje w ostatnim czasie wirtualny wymiar: banki, sklepy,kształcenie, dane osobowe, a w ostatnich 10 latach również biblioteki w postaci kolekcji cyfrowych umieszczanych w Internecie. Wirtualizacja, ...