Now showing items 82-101 of 161

  • O znaku towarowym 

   Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki ...
  • Opisywanie filmów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON - źródła, metoda, struktura, kontrowersje 

   Drożdż, Andrzej (Stowarzyszenie EBIB, 2005)
   Potrzeba napisania formatu dla filmów stawała się sprawą pilną. Gromadzony w różnych bibliotekach materiał filmowy na nośnikach magnetycznych i elektronicznych wymagał jednolitej i zgodnej z formatem MARC 21 formuły opisu. ...
  • Organizacja uczelnianej sieci bibliotecznej Politechniki Łódzkiej (1945-1995) - rys historyczny 

   Masikowska, Krystyna; Kwilman, Gabriela (1995)
   W pracy niniejszej omówiono (w ujęciu historycznym) organizację uczelnianej sieci bibliotecznej w Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1995. Wyodrębniono trzy okresy charakterystyczne dla jej rozwoju. Uwzględniono elementy ...
  • Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB - Kurs Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Artykuł promuje Otwartą Platformę Edukacyjną EBIB, która tworzona jest dzięki wsparciu finansowemu, jakie w formie grantu otrzymało Stowarzyszenie EBIB. Wprowadza w zagadnienie e-learningu, wskazując zalety i wady kształcenia ...
  • Otwieranie danych badawczych w Politechnice Łódzkiej 

   Wróblewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dane badawcze – schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w ...
  • Pierwsza Księga Jubileuszowa PŁ. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2015)
   W roku 70-lecia Politechniki Łódzkiej warto przypomnieć jak obchodziliśmy poprzednie jubileusze. Pierwszym uroczyście obchodzonym był jubileusz 15-lecia w 1960 roku
  • Pierwsze Odznaki Honorowe Miasta Łodzi. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2010)
   Krótka historia powstania "Odznaki Honorowej Miasta Łodzi".
  • Pierwsze półrocze 1952 roku. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2012)
   Kronika najważniejszych wydarzeń w roku 1952, przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • plakaty>tyczkowski>1980-2010 

   Szmidt, Izabela (Politechnika Łódzka, 2011)
   Opis wystawy plakatów autorstwa prof. Krzysztofa Tyczkowskiego, która miała miejsce w dniach 5-26 kwietnia 2011 w Galerii Biblio-Art Biblioteki PŁ.
  • Poezja i dramat. W Bibliotece PŁ. 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2010)
   Zapewne nie wszyscy wiedzą, że w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje Biblioteka Beletrystyczna, której początki sięgają 1953 r. Powołano ja z inicjatywy ZNP PŁ jako niezależną jednostkę przeznaczona dka pracowników ...
  • Poezja w Bibliotece PŁ 

   Galicki, Włodzimierz; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2014)
   Krótki opis spotkania pt."Zaduszki Literackie", które miało miejsce 29 października 2014 r. w Galerii Biblio-Art. Spotkanie zorganizowana w ramach cyklu spotkań z literaturą pod nazwą "Przedsionek Literacki"
  • Polubić klasyków - Ranganathan o pracownikach informacji bibliotecznej i naukowej 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2005)
   Artykuł jest krótka recenzją książki "Reference Service" autorstwa Shiyali Ramamrithy Ranganathana
  • Pomarańczowa reaktywacja. 

   Malka, Iwona (Politechnika Łódzka, 2016)
   Czytelnia Czasopism, będąca jednocześnie punktem informacyjnym, zyskała po remoncie elegancki wygląd. Do odnowionego pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku Biblioteki PŁ zapraszamy pracowników, studentów i ...
  • "Porwane" czasopisma - pułapka na autorów 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Polega to na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypominała witrynę wiarygodnego czasopisma.
  • Powiedz czego szukasz, a powiemy Ci gdzie to znaleźć. 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2014)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej to nie tylko Biblioteka Główna wraz z agendami specjalnymi, to również sześć bibliotek filialnych będących jej ważną częścią. Pięć z nich funkcjonuje na Wydziałach, zapewniając studentom i ...
  • Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich w Polsce i innych krajach gospodarki wolnorynkowej. Wybrane przykłady i próby porównania. 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2005)
   Ograniczone fundusze budżetowe w Polsce, podobnie jak i w innych krajach gospodarki wolnorynkowej spowodowały potrzebę znalezienia innych źródeł dofinansowania bibliotek akademickich. Potrzeba pozyskiwania pozabudżetowych ...
  • Poznajmy się Wydawnictwa Uczelniane. 

   Krakowiak, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2016)
   Wydawnictwa Uczelniane mają ponad 60-letnie doświadczenie i należą do najstarszych jednostek uczelni. Aktualnie są agendą specjalną Biblioteki PŁ. Zgrany i prężny zespół wydaje publikacje pracowników naukowych naszej ...
  • Promowanie otwartości w nauce 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip (Politechnika Łódzka, 2012)
   Artykuł stanowi relację z przebiegu Seminarium "Kurs na Otwarta Naukę", które odbyło się 23 października 2012 roku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Przedsionek Literacki w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. 

   Sierpowski, Maciej; Galicki, Włodzimierz (Politechnika Łódzka, 2014)
   Są Saloniki Literackie, Studia Teatralne, Salony Poezji – my zaczynamy skromnie. W Galerii Biblio--Art ruszył Przedsionek Literacki. Działająca w naszej bibliotece od 7 lat i mająca na swoim koncie 42 wystawy Galeria ...
  • Przedsionek Literacki zaprasza. 

   Galicki, Włodzimierz; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2016)
   Kolejny sezon „Przedsionka literackiego" za nami. Od pierwszego spotkania w maju 2014 roku minęły już ponad dwa lata. Początkowo skromne przedsięwzięcie Macieja Sierpowskiego i Włodzimierza Galickiego na dobre wpisało się ...