Now showing items 43-62 of 161

  • E-learning na Politechnice Łódzkiej - czyli o Wirtualnym Kampusie słów kilka 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2011)
   Od kilku miesięcy w Politechnice Łódzkiej realizowany jest projekt nazwany "Wirtualnym Kampusem PŁ", znany pod skrótową nazwą "WIKAMP". Jego celem jest stworzenie w naszej uczelni elektronicznego systemu wraz z platformą ...
  • E-wizerunek biblioteki - na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   Podstawowym narzędziem kształtującym e-wizerunek biblioteki jest strona internetowa. Sposób, w jaki biblioteki, zwłaszcza naukowe, prezentują się w Internecie wywiera bezpośredni wpływ na to, jak są postrzegane i odbierane ...
  • EBIB - The Electronic Library, the electronic platform of the Polish Librarians Association 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip; Rożniakowska, Małgorzata (Dominican University Graduate School of Library and Information Science, River Forest, Illinois, USA, 2006)
   EBIB — the “Electronic Library” (in Polish: Elektroniczna BIBlioteka at http://www.ebib.info/)refers to both the journal and the only professional electronic information platform for librariansin Poland. The platform was ...
  • eBiPol - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej 

   Rożniakowska, Małgorzata; Margas, Marcin (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Pierwsze biblioteki powstały w czasach starożytnych, pośrednie przekazy źródłowe sygnalizują istnienie bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (Egipt, Chiny)[2]. Na przestrzeni wieków ich funkcje i instrumenty[3] ulegały ...
  • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
  • Ewaluacja nauki w bibliometrii. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Analizy bibliometryczne są niezwykle ważnym elementem budowania strategii każdego podmiotu nauki. Są jednym z głównych kryteriów podczas ubiegania się jednostek uczelni o kategorię naukową i wielkość dotacji, dla naukowców ...
  • From academic project to production software based on Java web-tier CMS application 

   Wojciechowski, Jarosław (2015)
   Main target of this article is to show what is important in tierd applications from point of view of production ready software on example of custom techniques functional solutions like multi hierarchy, multi-domain operability ...
  • Gdy nasze zbiory to za mało ... 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
   Nie istnieje biblioteka, która jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników, dlatego niezbędna stała się współpraca między bibliotekami. Sprowadzaniem literatury naukowej niedostępnej we ...
  • Informacja patentowa dla wszystkich. 

   Sendecka, Justyna; Rutkowska, Anna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W nowym roku akademickim Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej (OIPBPŁ) powraca do organizacji spotkań o charakterze szkoleniowym mających na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu ochrony ...
  • Informacja patentowa w Bibliotece 

   Rutkowska, Anna; Sendecka, Justyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   Relacja ze spotkania grupy PolBit zorganizowanego przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej i Ośrodek Informacji Patentowej przy współudziale Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego w dniach 24-25 marca 2015r. ...
  • Internet jako źródło informacji naukowej - wybrane aspekty 

   Feret, Błażej (Medical University of LodzUniwersytet Medyczny w Łodzi, 2008)
   Internet jako konkurent biblioteki; Wielkość i wzrost Internetu; Metody poszukiwania informacji; Statystyki wyszukiwarek; Wyszukiwarki a metawyszukiwarki; Jakość informacji w Internecie; Nowe zagrożenia dla funkcji informacyjnej
  • Irlandzkie klimaty. 

   Socha, Mariola (Politechnika Łódzka, 2016)
   Wystawa fotograficzna Marioli i Jacka Sochów Wyspy jak baśnie to zapis podróży po Zachodniej Irlandii. Trasa wiodła od Atlantyku oszałamiającego swym ogromem i urokiem, do wysp, gdzie magia dawnych wieków jest wciąż żywa, ...
  • Jak daleko stąd do nowoczesności - w stronę biblioteki drugiej generacji 

   Filipczak, Małgorzata E. (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Próbując wyjaśnić, czym jest nowoczesność w odniesieniu do bibliotek, spotykamy nazwę Library 2.0 – biblioteka drugiej generacji[1][2]. Jest to model biblioteki, który coraz śmielej wkracza do rzeczywistości. W środowiskach ...
  • Jak opanować różne style cytowań i bibliografii w tekstach naukowych? 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2013)
   Nie ma pracy naukowej, w której autor lub autorzy nie odwoływaliby się do wcześniej powstałych różnorodnych źródeł informacji. Odwołanie to może przyjąć formę bezpośredniego cytowania, zapożyczenia materiału z przedstawieniem ...
  • Jak przygotować dane badawcze do publikacji 

   Wróblewska, Małgorzata; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi ...
  • Jak znaleźć patent? 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2017)
   Patentowe bazy danych należą do najbardziej wyspecjalizowanych źródeł biznesowych. Aż 80 proc. informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w literaturze naukowo-technicznej. W samej tylko ...
  • Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury 

   Kamińska, Dobrosława; Olszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, ...
  • Koalicja Otwartej Edukacji 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  • Kody QR i rzeczywistość rozszerzona (AR) - przykłady nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach szkół wyższych 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Dynamiczny rozwój technologii mobilnych oraz nadmiar informacji powodują trudności z przyciągnięciem uwagi użytkowników bibliotek. Dlatego potrzebne są narzędzia, które pomogą czytelnika zainteresować, zaintrygować i ...
  • Kompleksowa platforma wyszukiwawcza. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Jeden serwis, jeden interfejs, jedno zapytanie, jedno wyszukiwanie, jedna lista wyników - to podstawowe cechy narzędzia bibliotecznego do kompleksowego przeszukiwania elektronicznych i tradycyjnych zbiorów Biblioteki ...