Now showing items 21-40 of 153

  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej (Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.) 

   Ptak, Anna (Stowarzyszenie EBIB, 2010)
   W dniach 15–17 czerwca Biblioteka Politechniki Łódzkiej była gospodarzem czwartej cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział około 110. osób, głównie dyrektorów i pracowników krajowych bibliotek ...
  • Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej 

   Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek ...
  • Biblioteka z wyobraźnią 

   Skubała, Elżbieta (Politechnika Łódzka, 2015)
  • Biblioteki Akademickie – trendy i wyzwania ery informacji elektronicznej 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
   New trends in the modernization of libraries of higher education institutes in the period of development scientific and social communication were considered. It was stressed on the role and importance of libraries in the ...
  • Biblioteki dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe...? Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości. 

   Rożniakowska, Małgorzata; Margas, Marcin; Kitlińska, Iwona; Bógdoł, Piotr (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Początek XXI wieku zapowiada zasadnicze zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania bibliotek w Polsce. Jednym z przejawów tych zmian jest np. działalność pierwszych bibliotek cyfrowych. W pierwszej części referatu ...
  • CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej 

   Skubała, Elżbieta; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Lodz University of Technology LibraryBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2011)
   At the end of February 2010 the Technical University of Lodz Library (TULL) has completed the first implementation step of DSpace system, which enables to build an institutional repository at parent university. The DSpace ...
  • Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku? 

   Skubała, Elżbieta; Kazan, Anna (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Życie w wielu aspektach uzyskuje w ostatnim czasie wirtualny wymiar: banki, sklepy,kształcenie, dane osobowe, a w ostatnich 10 latach również biblioteki w postaci kolekcji cyfrowych umieszczanych w Internecie. Wirtualizacja, ...
  • Czy połączenie promocji z dydaktyką to dobry sposób na zainteresowanie czytelników biblioteką? 

   Sójkowska, Iwona; Barańska-Malinowska, Barbara (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Dydaktyka to ważny element działalności biblioteki naukowej. Przygotowuje czytelników do umiejętnego korzystania z jej zbiorów i usług. Jednakże współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje promocja biblioteki. Zróżnicowane ...
  • Dawnych wspomnień czar, czyli biblioteczne muzeum 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2013)
   W 2002 r. po przeniesieniu Biblioteki PŁ do nowego gmachu, powstał problem zagospodarowania zbędnego wyposażenia starej biblioteki. Były to głównie meble oraz specjalistyczne przedmioty służące do codziennych prac ...
  • Digitalizacja wszędzie dookoła 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   Pierwsze inicjatywy digitalizacji w bibliotekach pojawiły się w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, były to prace podejmowane z należytą rozwagą, profesjonalizmem i świadomością wagi rezultatów dla przyszłych pokoleń. ...
  • Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Referat przedstawia teoretyczne założenia usług informacyjnych świadczonych w bibliotekach oraz ich praktyczne zastosowanie. Ukazuje przemiany w rodzajach źródeł informacji, formie ich udostępniania i udzielania oraz ...
  • Drapieżna nauka. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Od lat słyszymy takie nazwy jak „drapieżni wydawcy” (predatory publishers), „drapieżne czasopisma” (predatory journals) i „drapieżne konferencje” (predatory conferences) – i niestety są to określenia coraz bardziej ...
  • Drapieżne czasopisma w ministerialnym wykazie 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Drapieżne czasopisma stanowią dla nauki coraz większy problem. Niestety, mimo podejmowanych działań ich liczba wciąż wzrasta. Co więcej, przeniknęły one do najważniejszych baz danych i można je znaleźć w ministerialnym wykazie ...
  • Drugi kwartał 1958 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2009)
   Kronika najważniejszych wydarzeń z 1958 roku przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • Drugie półrocze 1952 roku. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2013)
   Kronika najważniejszych wydarzeń z 1952 roku przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • Dziekańska korekta 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2007)
   Od momentu powstania i ekspansji Internetu tradycyjne media, tj. prasa, radio, telewizja przechodzą głęboki kryzys, przejawiający się m.in. zmniejszającą się liczbą odbiorców. Jednym z elementów, który ma na to wpływ jest ...
  • Dzień kota w Bibliotece PŁ. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej chętnie włącza się w inicjatywy społeczne, które angażują pracowników i czytelników w pomoc różnym instytucjom i fundacjom, działającym w regionie łódzkim. Jedną z organizacji, z którą ...
  • E-learning na Politechnice Łódzkiej - czyli o Wirtualnym Kampusie słów kilka 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2011)
   Od kilku miesięcy w Politechnice Łódzkiej realizowany jest projekt nazwany "Wirtualnym Kampusem PŁ", znany pod skrótową nazwą "WIKAMP". Jego celem jest stworzenie w naszej uczelni elektronicznego systemu wraz z platformą ...
  • E-wizerunek biblioteki - na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   Podstawowym narzędziem kształtującym e-wizerunek biblioteki jest strona internetowa. Sposób, w jaki biblioteki, zwłaszcza naukowe, prezentują się w Internecie wywiera bezpośredni wpływ na to, jak są postrzegane i odbierane ...