Now showing items 67-86 of 153

  • Najstarsi profesorowie Politechniki Łódzkiej. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2011)
   Pan Czesław Żyliński, kronikarz Politechniki Łódzkiej, który z niezwykłą pasją badacza historii opisuje dzieje naszej uczelni, tym razem postanowił przybliżyć czytelnikom ŻU sylwetki pięciu profesorów urodzonych jeszcze ...
  • Nasze 70. urodziny. 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W 1945 roku, 22 października powołano Komisję Biblioteczną, której celem było zorganizowanie biblioteki Politechniki Łódzkiej. Od tego dnia minęło już 70 lat.
  • Nie samą nauką Politechnika żyje... 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2014)
   Biblioteka Beletrystyczna ma długą historię. Została zorganizowana już w 1952 roku przy związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej. W 1975 roku włączono ją do struktury Biblioteki Głównej jako specyficzną ...
  • Nie taki monit straszny. 

   Ratajczak, Wiesława; Chrostowska, Agnieszka (Politechnika Łódzka, 2015)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej wypożycza zbiory drukowane na ściśle określony czas. Czytelnicy natomiast nie zawsze pamiętają o terminowym zwrocie książek, stąd też otrzymują tzw. monity. Monit w słowniku języka polskiego ...
  • Normy na co dzień 

   Sendecka, Justyna; Rutkowska, Anna (Politechnika Łódzka, 2014)
   Biblioteka, a szczególnie biblioteka uczelni technicznej, to nie tylko książki i czasopisma, ale także zbiory specjalne, a wśród nich normy i opisy patentowe.
  • Normy- zbiory specjalne Biblioteki PŁ. 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
   Zbiory specjalne stanowią dokumenty wyłączone z ogólnego zasobu zbiorów bibliotecznych ze względu na od rębne cechy formalne, jak np. sposób wykonania bądź formę wydawniczą. W Bibliotece PŁ do kategorii zbiorów specjalnych ...
  • Nowa technologia identyfikacji zbiorów. 

   Kałuża, Halina Barbara; Olszewski, Grzegorz (Politechnika Łódzka, 2015)
   Na początku maja 2015 roku w Bibliotece Budownictwa i Architektury został zainstalowany nowy system do kontroli księgozbioru, nazywany RFID (ang. Radio-frequency identification). Jego głównym zadaniem jest ułatwienie ...
  • Nowe inicjatywy biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej) 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
   Продемонстровано основні статистичні показники діяльності бібліотеки. На прикладі бібліотеки Політехніки Лодзі показано вирішення нових завдань, які ставить стрімкий розвиток наукових комунікацій. Підкреслено основні напрями ...
  • Nowoczesna biblioteka naukowa Politechniki Łódzkiej w starej fabryce 

   Skubała, Elżbieta; Kazan, Anna (Medical University of LodzUniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011)
   A six-storey building containing the library with unrestricted access to the resources, interesting décor, friendly rooms with good quality equipment and broad range of the services have made restored old factory a modern ...
  • Nowy system, nowy katalog, nowe wyzwania. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2012)
   W 2011 r. w Bibliotece PŁ nastąpiła gruntowna reorganizacja, dzięki której użytkownicy uzyskali wolny dostęp do całości drukowanych zbiorów. W 2012 r. zmieniono system biblioteczny, obecnie wykorzystywane jest oprogramowanie ...
  • O znaku towarowym 

   Rutkowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki ...
  • Opisywanie filmów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON - źródła, metoda, struktura, kontrowersje 

   Drożdż, Andrzej (Stowarzyszenie EBIB, 2005)
   Potrzeba napisania formatu dla filmów stawała się sprawą pilną. Gromadzony w różnych bibliotekach materiał filmowy na nośnikach magnetycznych i elektronicznych wymagał jednolitej i zgodnej z formatem MARC 21 formuły opisu. ...
  • Organizacja uczelnianej sieci bibliotecznej Politechniki Łódzkiej (1945-1995) - rys historyczny 

   Masikowska, Krystyna; Kwilman, Gabriela (1995)
   W pracy niniejszej omówiono (w ujęciu historycznym) organizację uczelnianej sieci bibliotecznej w Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1995. Wyodrębniono trzy okresy charakterystyczne dla jej rozwoju. Uwzględniono elementy ...
  • Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB - Kurs Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2013)
   Artykuł promuje Otwartą Platformę Edukacyjną EBIB, która tworzona jest dzięki wsparciu finansowemu, jakie w formie grantu otrzymało Stowarzyszenie EBIB. Wprowadza w zagadnienie e-learningu, wskazując zalety i wady kształcenia ...
  • Otwieranie danych badawczych w Politechnice Łódzkiej 

   Wróblewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dane badawcze – schować do szuflady czy podzielić się z innymi? W Bibliotece PŁ trwają prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych dla projektów realizowanych w Politechnice Łódzkiej. Biorąc pod uwagę przytoczone w ...
  • Pierwsza Księga Jubileuszowa PŁ. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2015)
   W roku 70-lecia Politechniki Łódzkiej warto przypomnieć jak obchodziliśmy poprzednie jubileusze. Pierwszym uroczyście obchodzonym był jubileusz 15-lecia w 1960 roku
  • Pierwsze Odznaki Honorowe Miasta Łodzi. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2010)
   Krótka historia powstania "Odznaki Honorowej Miasta Łodzi".
  • Pierwsze półrocze 1952 roku. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2012)
   Kronika najważniejszych wydarzeń w roku 1952, przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • plakaty>tyczkowski>1980-2010 

   Szmidt, Izabela (Politechnika Łódzka, 2011)
   Opis wystawy plakatów autorstwa prof. Krzysztofa Tyczkowskiego, która miała miejsce w dniach 5-26 kwietnia 2011 w Galerii Biblio-Art Biblioteki PŁ.
  • Poezja i dramat. W Bibliotece PŁ. 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2010)
   Zapewne nie wszyscy wiedzą, że w Bibliotece Politechniki Łódzkiej funkcjonuje Biblioteka Beletrystyczna, której początki sięgają 1953 r. Powołano ja z inicjatywy ZNP PŁ jako niezależną jednostkę przeznaczona dka pracowników ...