Now showing items 29-48 of 153

  • Dawnych wspomnień czar, czyli biblioteczne muzeum 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2013)
   W 2002 r. po przeniesieniu Biblioteki PŁ do nowego gmachu, powstał problem zagospodarowania zbędnego wyposażenia starej biblioteki. Były to głównie meble oraz specjalistyczne przedmioty służące do codziennych prac ...
  • Digitalizacja wszędzie dookoła 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Stowarzyszenie EBIB, 2009)
   Pierwsze inicjatywy digitalizacji w bibliotekach pojawiły się w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, były to prace podejmowane z należytą rozwagą, profesjonalizmem i świadomością wagi rezultatów dla przyszłych pokoleń. ...
  • Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Referat przedstawia teoretyczne założenia usług informacyjnych świadczonych w bibliotekach oraz ich praktyczne zastosowanie. Ukazuje przemiany w rodzajach źródeł informacji, formie ich udostępniania i udzielania oraz ...
  • Drapieżna nauka. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Od lat słyszymy takie nazwy jak „drapieżni wydawcy” (predatory publishers), „drapieżne czasopisma” (predatory journals) i „drapieżne konferencje” (predatory conferences) – i niestety są to określenia coraz bardziej ...
  • Drapieżne czasopisma w ministerialnym wykazie 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Drapieżne czasopisma stanowią dla nauki coraz większy problem. Niestety, mimo podejmowanych działań ich liczba wciąż wzrasta. Co więcej, przeniknęły one do najważniejszych baz danych i można je znaleźć w ministerialnym wykazie ...
  • Drugi kwartał 1958 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2009)
   Kronika najważniejszych wydarzeń z 1958 roku przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • Drugie półrocze 1952 roku. 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2013)
   Kronika najważniejszych wydarzeń z 1952 roku przygotowana na podstawie informacji zamieszczonych w "Dzienniku Łódzkim"
  • Dziekańska korekta 

   Żyliński, Czesław (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2007)
   Od momentu powstania i ekspansji Internetu tradycyjne media, tj. prasa, radio, telewizja przechodzą głęboki kryzys, przejawiający się m.in. zmniejszającą się liczbą odbiorców. Jednym z elementów, który ma na to wpływ jest ...
  • Dzień kota w Bibliotece PŁ. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej chętnie włącza się w inicjatywy społeczne, które angażują pracowników i czytelników w pomoc różnym instytucjom i fundacjom, działającym w regionie łódzkim. Jedną z organizacji, z którą ...
  • E-learning na Politechnice Łódzkiej - czyli o Wirtualnym Kampusie słów kilka 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2011)
   Od kilku miesięcy w Politechnice Łódzkiej realizowany jest projekt nazwany "Wirtualnym Kampusem PŁ", znany pod skrótową nazwą "WIKAMP". Jego celem jest stworzenie w naszej uczelni elektronicznego systemu wraz z platformą ...
  • E-wizerunek biblioteki - na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych 

   Kołodziejczyk, Edyta (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   Podstawowym narzędziem kształtującym e-wizerunek biblioteki jest strona internetowa. Sposób, w jaki biblioteki, zwłaszcza naukowe, prezentują się w Internecie wywiera bezpośredni wpływ na to, jak są postrzegane i odbierane ...
  • EBIB - The Electronic Library, the electronic platform of the Polish Librarians Association 

   Sójkowska, Iwona; Podgórski, Filip; Rożniakowska, Małgorzata (Dominican University Graduate School of Library and Information Science, River Forest, Illinois, USA, 2006)
   EBIB — the “Electronic Library” (in Polish: Elektroniczna BIBlioteka at http://www.ebib.info/)refers to both the journal and the only professional electronic information platform for librariansin Poland. The platform was ...
  • eBiPol - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej 

   Rożniakowska, Małgorzata; Margas, Marcin (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Pierwsze biblioteki powstały w czasach starożytnych, pośrednie przekazy źródłowe sygnalizują istnienie bibliotek już w trzecim tysiącleciu p.n.e. (Egipt, Chiny)[2]. Na przestrzeni wieków ich funkcje i instrumenty[3] ulegały ...
  • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
  • Ewaluacja nauki w bibliometrii. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Analizy bibliometryczne są niezwykle ważnym elementem budowania strategii każdego podmiotu nauki. Są jednym z głównych kryteriów podczas ubiegania się jednostek uczelni o kategorię naukową i wielkość dotacji, dla naukowców ...
  • From academic project to production software based on Java web-tier CMS application 

   Wojciechowski, Jarosław (2015)
   Main target of this article is to show what is important in tierd applications from point of view of production ready software on example of custom techniques functional solutions like multi hierarchy, multi-domain operability ...
  • Gdy nasze zbiory to za mało ... 

   Olejnik, Izabela (Politechnika Łódzka, 2016)
   Nie istnieje biblioteka, która jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby swoich użytkowników, dlatego niezbędna stała się współpraca między bibliotekami. Sprowadzaniem literatury naukowej niedostępnej we ...
  • Informacja patentowa dla wszystkich. 

   Sendecka, Justyna; Rutkowska, Anna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W nowym roku akademickim Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej (OIPBPŁ) powraca do organizacji spotkań o charakterze szkoleniowym mających na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu ochrony ...
  • Informacja patentowa w Bibliotece 

   Rutkowska, Anna; Sendecka, Justyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   Relacja ze spotkania grupy PolBit zorganizowanego przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej i Ośrodek Informacji Patentowej przy współudziale Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego w dniach 24-25 marca 2015r. ...