Now showing items 10-29 of 153

  • Beletrystyka w Bibliotece PŁ 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Bezpłatne szkolenia w Bibliotece PŁ. 

   Ignaczak, Beata (Politechnika Łódzka, 2014)
   W obecnych czasach edukacja użytkowników bibliotek z zakresu umiejętności wykorzystania źródeł informacji jest jednym z ważniejszych zadań stawianych przed biblioteką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Biblioteka PŁ ...
  • Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość. 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Biblioteki naukowe powołane zostały, aby służyć rozwojowi nauki i potrzebom środowiska naukowego. Realizując swój cel, gromadzą, opracowują i udostępniają drukowane i elektroniczne zasoby oraz organizują niezbędny w ...
  • Bibliografia w wersji cyfrowej 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
   Od 2005 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej digitalizuje i udostępnia część swoich zbiorów w Internecie. W latach 2005-2011 zasoby te stanowiły instytucjonalną bibliotekę cyfrową eBiPoL, czyli inaczej e-Bibliotekę Politechniki ...
  • Biblioteka bramą do sukcesu 

   Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
   Nowoczesna Biblioteka PŁ jest doskonałą przestrzenią do zdobywania wiedzy. Kształtuje umiejętności wyszukiwania literatury, udostępnia literaturę drukowaną i elektroniczną. Jest także miejscem spotkań studentów, czy ...
  • Biblioteka e-booków. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Książka drukowana jest z nami od wieków. Książka elektroniczna zaledwie kilka dziesięcioleci - ale w świecie technologii to całe stulecia. Obecnie obydwie formy książek zgodnie koegzystują - a czytelnicy mogą wybrać, czy ...
  • Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania 

   Feret, Błażej (Library of Cracow University of TechnologyBiblioteka Politechniki Krakowskiej, 2011)
   In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source ...
  • Biblioteka nie tylko dla studentów. 

   Sendecka, Justyna; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej vs ewolucja internetu. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Wczasach, gdy poszukiwanie i uzyskiwanie informacji opiera się na wyszukiwarce Google, sens istnienia bibliotek bywa poddawany w wątpliwość. Głównie wynika to z mylnego przekonania, że są to miejsca skostniałe, nie ...
  • Biblioteka PŁ po inżyniersku - w punktach. 

   Filipczak, Małgorzata E. (Politechnika Łódzka, 2012)
   Już z samych słów kluczowych, ułożonych w modną "chmurę" (cloud), wynika, że oprócz świadczenia podstawowych, tradycyjnych usług, Biblioteka PŁ działa w wielu innych, różnorodnych obszarach.
  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2010)
   Biblioteka Politechnika Łódzkiej w dniach 15-17 czerwca 2010 roku była gospodarzem czwartej już edycji cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło około 110 osób. głównie dyrektorów i pracowników ...
  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej (Łódź, 15-17 czerwca 2010 r.) 

   Ptak, Anna (Stowarzyszenie EBIB, 2010)
   W dniach 15–17 czerwca Biblioteka Politechniki Łódzkiej była gospodarzem czwartej cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział około 110. osób, głównie dyrektorów i pracowników krajowych bibliotek ...
  • Biblioteka w ocenie Politechniki Łódzkiej 

   Sójkowska, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W ostatnim kwartale 2020 r. Biblioteka PŁ przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji swych użytkowników. Dzięki temu poznano opinie środowiska PŁ oraz pozyskano wyniki do ogólnopolskiej analizy funkcjonowania bibliotek ...
  • Biblioteka z wyobraźnią 

   Skubała, Elżbieta (Politechnika Łódzka, 2015)
  • Biblioteki Akademickie – trendy i wyzwania ery informacji elektronicznej 

   Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
   New trends in the modernization of libraries of higher education institutes in the period of development scientific and social communication were considered. It was stressed on the role and importance of libraries in the ...
  • Biblioteki dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe...? Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości. 

   Rożniakowska, Małgorzata; Margas, Marcin; Kitlińska, Iwona; Bógdoł, Piotr (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Początek XXI wieku zapowiada zasadnicze zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania bibliotek w Polsce. Jednym z przejawów tych zmian jest np. działalność pierwszych bibliotek cyfrowych. W pierwszej części referatu ...
  • CYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej 

   Skubała, Elżbieta; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Lodz University of Technology LibraryBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2011)
   At the end of February 2010 the Technical University of Lodz Library (TULL) has completed the first implementation step of DSpace system, which enables to build an institutional repository at parent university. The DSpace ...
  • Czy awatar bibliotekarza stanie się antidotum na problemy biblioteki XXI wieku? 

   Skubała, Elżbieta; Kazan, Anna (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Życie w wielu aspektach uzyskuje w ostatnim czasie wirtualny wymiar: banki, sklepy,kształcenie, dane osobowe, a w ostatnich 10 latach również biblioteki w postaci kolekcji cyfrowych umieszczanych w Internecie. Wirtualizacja, ...
  • Czy połączenie promocji z dydaktyką to dobry sposób na zainteresowanie czytelników biblioteką? 

   Sójkowska, Iwona; Barańska-Malinowska, Barbara (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Dydaktyka to ważny element działalności biblioteki naukowej. Przygotowuje czytelników do umiejętnego korzystania z jej zbiorów i usług. Jednakże współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje promocja biblioteki. Zróżnicowane ...
  • Dawnych wspomnień czar, czyli biblioteczne muzeum 

   Kubisiak, Aneta (Politechnika Łódzka, 2013)
   W 2002 r. po przeniesieniu Biblioteki PŁ do nowego gmachu, powstał problem zagospodarowania zbędnego wyposażenia starej biblioteki. Były to głównie meble oraz specjalistyczne przedmioty służące do codziennych prac ...