Now showing items 1-20 of 56

  • Kryształy w technice 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as ...
  • Morfologia kryształów 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, ...
  • Kryształy w meteorytach 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
  • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

   Just, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Analiza matematyczna i algebra : kolokwia i egzaminy. Cz. 1 

   Terepeta, Małgorzata; Dems, Katarzyna; Jóźwik, Izabela; Szymczak, Dorian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   Głównym adresatem skryptu są studenci pierwszego semestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności i innych wydziałów chemicznych. Przedstawiony zakres materiału obejmuje ...
  • Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości 

   Jędrzejewska, Inga; Kotlicka, Elżbieta; Szkopińska, Bożena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Niniejsza książka przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Przedstawiony w niej materiał stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych we wstępie do ...
  • Laboratorium Fizyki - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej 

   Kania, Sylwester; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej jako materiał pomocniczy dla Laboratorium Fizyki Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej. Może stanowić pomoc dla ...
  • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

   Just, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...
  • Analiza matematyczna i algebra : kolokwia i egzaminy. Cz. 2 

   Terepeta, Małgorzata; Dems, Katarzyna; Jóźwik, Izabela; Szymczak, Dorian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Skrypt ten jest kontynuacją skryptu "Analiza matematyczna i algebra. Kolokwia i egzaminy. Część 1" . Głównym jego adresatem są studenci drugiego se1nestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studenci Wydziału Biotechnologii ...
  • Wiadomości wstępne 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Równania i nierówności 

   Niedziałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wektory w przestrzeni kartezjańskiej 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Układy inercjalne i nieinercjalne 

   Krasińska, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ruch drgający 

   Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ciągi 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Pochodna 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Rachunek całkowy 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Granica i ciągłość funkcji 

   Małolepszy, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Fizyka współczesna 

   Słoma, Piotr; Tomaszewski, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)