Now showing items 1-1 of 1

    • Inverse heat transfer problems in electronics 

      Janicki, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
      Niniejsza rozprawa omawia wybrane zagadnienia dotyczące modelowania termicznego systemów elektronicznych. Po krótkim wstępie, autor przedstawia w pierwszym rozdziale model matematyczny opisujący procesy wymiany ...