Now showing items 2-3 of 3

  • Stabilność termiczna i palność elastomerów oraz materiałów elastomerowych. 

   Rybiński, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych ...
  • Szczotki polimerowe jako materiały funkcjonalne. 

   Pietrasik, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   W pracy omówiono problemy badawcze odnoszące się do syntezy i właściwości szczotek polimerowych o zróżnicowanej topologii pojedynczej molekuły, wynikającej z geometrii zastosowanego inicjatora. Powyższe materiały ...