Now showing items 1-10 of 2

  Biblioteka Politechniki Łódzkiej (2)
  Library of Lodz University of Technology (2)
  Open Access (2)
  baza SHERPA/ RoMEO (1)
  cyberprzestępczość (1)
  drapieżna nauka (1)
  drapieżne czasopisma (1)
  drapieżni wydawcy (1)
  predatory journals (1)
  predatory publishers (1)