Now showing items 1-8 of 1

  cienkościenna ortotropowa belka (1)
  interactive buckling (1)
  interakcyjne wyboczenie (1)
  open cross-section beam-columns (1)
  orthotropy ratio (1)
  otwarty przekrój słupów belkowych (1)
  thin-walled orthotropic beam (1)
  współczynnik ortotropii (1)