Now showing items 1-1 of 1

    • Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń 

      Tomczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
      Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii ...