Now showing items 1-1 of 1

    • Elektroerozyjne szlifowanie materiałów trudno obrabialnych 

      Gołąbczak, Andrzej; Święcik, Robert (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
      [...] W prezentowanej pracy autorzy skoncentrowali uwagę na ocenie wpływu wybranych warunków szlifowania na efektywność procesu AEDG w usuwaniu naddatku obróbkowego oraz kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni ...