Now showing items 1-1 of 1

    • Impact behaviour of spot-welded thin-walled frusta. 

      Kotełko, M.; Mołdawa, A. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)