Now showing items 317-336 of 441

  • Radial fan controlled with impeller movable blades - CFD investigations 

   Jóźwik, Krzysztof; Papierski, Adam; Sobczak, Krzysztof; Obidowski, Damian; Kryłłowicz, Władysław; Marciniak, Emil; Wróbel, Grzegorz; Marciniak, Adrian; Wróblewski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Frącczak, Łukasz; Podsędkowski, Leszek (Wydawnictwo IMP PAN, 2016)
   Modern classical power generation systems, based on power plants in Poland, where coal (hard bituminous coal or lignite) is the primary energy source, operate under variable loading conditions. Thus, all machines working ...
  • Radial Stiffness of Combined Journal and Thrust Hydrostatic Bearing. 

   Sikora, Małgorzata (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents the results of theoretical analysis of the effect of supply pressure and rotational speed on the radial stiffness of the integrated angular cylindrical–face hydrostatic bearings designed for precise ...
  • Reflections on Professional Engineering Ethics - a Personalistic Perspective 

   Wajszczyk, Piotr (Akademia Leona Koźmińskiego, 2012)
   1. Purpose The article attempts to synthesize professional engineering ethics to find key characteristic features of a professional expert engineer and of a managing engineer, who do their duties on job contracts or as ...
  • Regular and Chaotic Dynamics of Flexible Plates 

   Awrejcewicz, Jan; Krylova, E.Yu.; Papkova, I.V.; Krys'ko, Vadim Anatolevič (2014)
   Nonlinear dynamics of flexible rectangular plates subjected to the action of longitudinal and time periodic load distributed on the plate perimeter is investigated. Applying both the classical Fourier and wavelet analysis ...
  • Rozkład naprężeń rzeczywistych na powierzchni elementów formujących wyznaczony komputerową symulacją procesu odlewania ciśnieniowego. 

   Sawicki, Jacek; Górecki, Marek; Kaczmarek, Łukasz; Świniarski, Jacek (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Równanie dynamiczne ruchu kulistego ciała sztywnego w układzie parasola. 

   Polka, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
   W pracy opisano wzajemne położenie płaszczyzny parasola i płaszczyzny krętu w ruchu kulistym oraz wynikające z tego przyrosty wektorów krętu. Wyprowadzono dynamiczne równanie ruchu kulistego ciała sztywnego w postaci ...
  • Różne aspekty ograniczenia wydajności pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej 

   Goszczak, Jarosław; Werner, Andrzej; Pawelski, Zbigniew (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   A solution of reduction of the oil flow rate of a positive displacement pump has been discussed. Theoretical basis, description and test results concerning each of variants are presented. Influence of some technical ...
  • Różne aspekty ograniczenia wydajności pompy wyporowej o stałej objętości jednostkowej 

   Pawelski, Zbigniew; Gauthier, Pierre; Werner, Andrzej; Goszczak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   A solution has been proposed that ensures oil drain from the discharge chamber to the pump inlet. The piston of a relief valve is controlled by a differential pressure resulting from Bernouilli effect. The start value of ...
  • Różne oblicza układów dynamicznych 

   Mrozowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Międzynarodowa konferencja Dynamical Systems – Theory and Applicationsodbyła się po raz 15. Zgromadziła ponad 200 uczestników, wśród których goście zagraniczni z 40 krajów stanowili 65 proc.
  • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

   Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
  • Ruch wirowy płynów w przyrodzie oraz w maszynach i urządzeniach : zdjęcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe 

   Kazimierski, Zbyszko (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Czytelnikom tej książki wyjaśniam, że ma ona w znacznej części charakter popularno-naukowy. Matematyka i mechanika płynów są w niej wykorzystane w najprostszej formie, która powinna być znana studentom politechnik, ale ...
  • Selected Aspects of Nitrogen Refinement of Silumin 226 

   Szymczak, Tomasz; Gumienny, Grzegorz; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   The work presents the results of the investigations of the effect of the nitrogen (N2) refining time „τraf” and the gas output on the course of the crystallization process, the microstructure and the gassing degree of ...
  • Selected legal aspects of management contracts. 

   Domańska, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Management contracts appeared as a form of an enterprise management when the era of market economy had dawned. The issues of management contracts are complex and multidimensional because they include economic, social, ...
  • Selected Problems of Determining Critical Loads in Sructures with Stable Post-Critical Behaviour. 

   Czapski, Paweł; Kubiak, Tomasz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   This paper presents selected cases of inapplicability of theory based methods of determining critical loads in thin – walled, composite tubes. 8th layered composite tubes with square cross-section were being subjected to ...
  • Sensitivity Analysis of Steel Box-Section Girders. 

   Lis, Paweł; Kotełko, Maria (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The paper deals with the load–carrying capacity stochastic variance based sensitivity analysis of thin–walled box–section girder subjected to pure bending. The lower– and uppe-r-bound load–capacity estimation is performed. ...
  • Sensitivity analysis of steel box-section griders 

   Kotełko, Maria; Lis, Paweł (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, 2012)
  • Simulating the damped vibrations of a fractional oscillator with fuzzy initial conditions. 

   Awrejcewicz, Jan; Tomasiello, Stefania (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A Picard-like scheme using quadrature and differential quadrature rules, formerly introduced to solve integro-differential equations, is herein adapted to solve the problem of an oscillator with damping defined by the ...
  • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

   Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
  • Skrzynie automatyczne. Podstawy działania 

   Pawelski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi podstaw do zrozumienia zasad działania złożonego mechanizmu mechatronicznego, jakim jest skrzynia automatyczna oraz wyposażenie w „narzędzia" pozwaląjące na podjęcie ...
  • Some aspects of the axial extension mode in an elastic thin-walled beam-column. 

   Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012)
   The present paper deals with the influence of the axial extension mode on static and dynamic interactive buckling of a thin-walled beam-column with imperfections subjected to uniform compression when the shear lag phenomenon ...