Now showing items 279-298 of 441

  • Parametry chropowatości powierzchni w badaniach warunków tarcia i ich zdolność do tworzenia filmu EHD. 

   Chudzik, Agnieszka; Pietrzak, Andrzej (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2005)
  • Parametryzacja geometrii promieniowego wirnika odśrodkowej pompy wielostopniowej. 

   Kantyka, Krzysztof; Papierski, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano parametryczny zapis geometrii promieniowego wirnika zamknietego pompy osrodkowej. Potrzeba parametryzacji rozumianej jako zapis konstrukcji (topologii, kształtu) poprzez zestaw liczb sterujacych ...
  • Payload Oscillations Minimization via Open Loop Control. 

   Kosucki, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   The results of tests of payload oscillations, forced by linear control function which allows to minimize payload sway after acceleration phase and after overhead crane stopping are presented in this paper. The analysis of ...
  • Performance Improvement through the Vane Clocking Effect in a Two-Stage Impulse Turbine 

   Smolny, Antoni; Błaszczak, Jarosław; Sobczak, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   The paper describes the experimental and numerical investigations of stator clocking effects on performance of a two-stage impulse turbine with low-aspect ratio airfoils. The data present the clocking effect that can be ...
  • Perturbation Method in the Analysis of Manipulator Inertial Vibrations 

   Szumiński, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   An analysis of inertial component of mechanical vibrations induced during a motion of the MAR industrial manipulator is presented. The mathematical analysis of vibrations is based on the perturbation method. The presented ...
  • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa 

   Blum, Artur; Niezgodziński, Tadeusz; Wolny, Stanisław (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-BIP, 2007)
   W książce omówiono problematykę wtrąceń niemetalicznych i pęknięć lamelarnych w skrzynkowych dźwigarach suwnic pomostowych. Przeprowadzono analizę zarówno eksperymentalną, jak i numeryczną warunków powstawania i rozwijania ...
  • Pionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrza 

   Kasieczka, Władysław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008)
   Przedstawiono badania wymiany ciepła w pionoworurkowym, wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym wymienniku ciepła do ogrzewania powietrza (lub gazów) do temperatury rzędu l000 °C przy ciśnieniu 9-15 bar, zanurzonego w ...
  • Plastic mechanisms for thin-walled cold-formed steel members in eccentric compression. 

   Ungureanu, V.; Kotełko, M.; Grudziecki, J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
  • Podstawy i technika obróbki ściernej 

   Gołąbczak, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Fiks, Włodzimierz; Gołąbczak, Andrzej; Koziarski, Andrzej; Kruszyński, Bogdan; Marciniak, Tadeusz; Przybył, Ryszard; Oryński, Franciszek; Urbaniak, Mirosław; Wójcik, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział MechanicznyLodz University of Technology Press. Faculty of Mechanical Engineering, 2010)
  • Podstawy mechaniki analitycznej. Materiały do wykładów i ćwiczeń. 

   Grabski, Juliusz; Strzałko, Jarosław; Mianowski, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   (...) Celem założonym przy opracowywaniu tego skryptu było pokazanie możliwości wykorzystania metod mechaniki analitycznej do analizy równowagi i ruchu układów mechanicznych z użyciem komputera. Materiał zawarty w ...
  • Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki 

   Jaroniek, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
   Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w ...
  • Podstawy metrologii 

   Ciepłucha, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  • Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń 

   Tomczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii ...
  • Podstawy rysunku technicznego 

   Burcan, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006)
   W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: • przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; • wymiarowania; • doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych i kątowych ...
  • Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych 

   Kołakowski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Prezentowany skrypt stanowi materiał uzupełniający do podstawowego kursu wytrzymałości materiałów dla inżynierów i studentów studiów magisterskich wydziałów technicznych. Zasadniczym celem jest omówienie głównych, wybranych ...
  • Polimery ksylilenowe - niezwykłe tworzywa wielkocząsteczkowe 

   Gazicki-Lipman, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
   Having been discovered in the forties and developed in the sixties of the twentieth century, poly(xylylenes) owe their current technological interest to the progress made in microtechnology. Mainly known under the trade ...
  • Polishing of Hard Machining Semiconductor Materials Made of Silicon Carbide 

   Gołąbczak, Marcin (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
   In the paper the application of silicon carbide (SiC) in electronics especially for production of p-i-n diodes have been shown. Also the technology of honing process of samples made of silicon carbide using grinding, ...
  • Politechnika współtworzy system separacji mikroalg 

   Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z ...
  • Pomiary drgań przy użyciu niestacjonarnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. 

   Gaj, Patryk; Blaszczak, Jarosław R. (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono pomiary drgań uzyskane z mobilnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. Przedstawiono problem drgań oraz ich wpływu na okolicznych mieszkańców. Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów przeprowadzonych ...
  • Pompy spełniające specjalne wymagania ruchowe 

   Błaszczyk, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Problem dostosowania pomp do warunków eksploatacyjnych oraz problem ich sprawności ma szczególne znaczenie ze względu na szerokie i ró norodne zastosowanie tego typu maszyn, a w rezultacie du e zaanga owanie energii ...