Now showing items 138-157 of 441

  • Failure analysis of thin-walled glare columns during buckling and postbuckling response 

   Banat, D.; Mania, Radosław J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
  • Fatigue of Steel Plates with Inclusions 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press ; Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, 2015)
   Manufactured by the end of the 80s in the last century steel structures were made of steel which contain significant amounts of non-metallic inclusions. As a result of many years of intensive use of the structures made ...
  • Fatigue of Steel Plates with Inclusions 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2015)
   Manufactured by the end of the 80s in the last century steel structures were made of steel which contain signi cant amounts of non-metallic inclusions. As a result of many years of intensive use of the structures made ...
  • Feeding and Cooling and Time of Thermal Treatment of a Massive Bush Made of the Complex Aluminum Bronze Cast by the Lost Foam 

   Just, Paweł; Pisarek, Bogusław (2014)
   Small additions of Cr, Mo and W to aluminium-iron-nickel bronze are mostly located in phases κi (i=II; III; IV),and next in phase α (in the matrix) and phase γ2. They raise the temperature of the phase transformations in ...
  • Finite element modelling of bended laminate channel beams. 

   Urbaniak, M.; Świniarski, J.; Niezgodziński, T. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
  • Fizyczny model szlifowania wibracyjnego płaszczyzn w kierunku poprzecznym. 

   Oryński, Franciszek; Synajewski, Robert; Bechciński, Grzegorz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
  • Free and forced oscillations of Timoshenko beam made of viscoelastic material. 

   Manevich, A.; Kołakowski, Zbigniew (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2011)
   Dynamics of Timoshenko's beam made of a viscoelastic material is studied. Dimensionless equations of motion are obtained, depending only on two parameters, one of which relates to the shear flexibility and the second – to ...
  • Free vibrations of an unbounded periodically reinforced elastic layer 

   Woźniak, Czesław; Wągrowska, M.; Szlachetka, O.; Witkowska-Dobrev, J. (Politechnika Łódzka. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji., 2012)
   The object of analysis is an unbounded layer made of two isotropic, linear elastic materials and periodically laminated along the Ox1 axis (cf. Fig.1). The layer is resting on the rigid base. It is ...
  • Fundusze strukturalne UE dla zrównoważonego rozwoju w regionie łódzkim 

   Jóźwik, Krzysztof ([Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej][Lodz University of Technology. Press], 2010)
  • Global and local instability of thin-walled columns beyond the proportional limit 

   Kołakowski, Zbigniew; Kowal-Michalska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The problem of global and local stability in the inelastic range for thin-walled columns is examined on the basis of the defonnation theory and the incremental theory of plasticity. Columns of closed and open cross-sections ...
  • Granulation of Cu-Al-Fe-Ni Bronze 

   Pisarek, Bogusław (2014)
   With the increase in wall thickness of the casting of iron-nickel-aluminium-bronze, by the reduction of the cooling rate the size of κII phase precipitates increases. This process, in the case of complex aluminium bronzes ...
  • Grinding Process Results with Oil Mist. 

   Wójcik, Ryszard; Wejman, Przemysław (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   The paper presents a study of the process of grinding titanium grinding wheels with mikrokorundu, sanding at surfaces involving liquid - cooling lubricants using MQL, used machining fluid - propylene glycol and other ...
  • Hybrid, finite element-artificial neural network model for composite materials. 

   Lefik, Marek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An application of Artificial Neural Networks for a definition of the effective constitutive law for a composite is described in the paper. First, a classical homogenisation procedure is directly interpreted with a use of ...
  • Hybrydowa metoda wykorzystywana do chłodzenia strefy skrawania w procesie szlifowania. 

   Świerczyński, Jakub (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  • Identification of a non-linear damping coefficient characteristics in the free decay test of a single pendulum with friction. 

   Awrejcewicz, Jan; Olejnik, Paweł (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   A pendulum in form of an equal arms angle body being a part of a two degrees-of-freedom mechanical system with friction is identified with respect to the observed in uence of some resistance of its rotational motion ...
  • Identyfikacja procesu wibracyjnego zagęszczania wątku w technologii tkackiej 

   Kuchar, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Warunki wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych na współczesnych krosnach, wskazują na potrzebę redukcji znacznych obciążeń dynamicznych płochy i osnowy. Tematyka niniejszej pracy obejmuje zagadnienie znaczącego ...
  • Impact behavior of prismatic tubes with dents 

   Ferdynus, M.; Kotełko, M.; Urbaniak, M. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
  • Impact behaviour of spot-welded thin-walled frusta. 

   Kotełko, M.; Mołdawa, A. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
  • Implementation of the New Control Methods in Simplification of a Multidimensional Control and Optimization of a Control System Parameters 

   Pijanowski, Karol; Dąbrowski, Artur; Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press ; Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, 2015)
   The main purpose of this text is to present application of the Largest Lyapunov Exponent (LLE) as a criterion for optimization of the new type of simple controller parameters. Investigated controller is the part of ...
  • Implementation of the New Control Methods in Simplification of a Multidimensional Control and Optimization of a Control System Parameters. 

   Pijanowski, Karol; Dąbrowski, Artur; Balcerzak, Marek (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2015)
   The main purpose of this text is to present application of the Largest Lyapunov Exponent (LLE) as a criterion for optimization of the new type of simple controller parameters. Investigated controller is the part of numerically ...