Now showing items 113-132 of 441

  • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

   Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
  • Effect of changes in the thickness of a perforated plate of the heat exchanger on its structural stability. 

   Chudzik, Agnieszka; Świniarski, Jacek (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   One of the most important elements of heat exchangers are perforated bottoms. These are perforated plates of significant thickness, in which heating cartridge pipes are mounted. For the designers of heat exchangers, the ...
  • Effect of Cr and V alloy additions on the microstructure and mechanical properties of AM60 magnesium alloy 

   Rapiejko, Cezary; Pisarek, Bogusław; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   The paper presents the results of the investigation of the effect of Cr and/or V alloy additions on the microstructure and mechanical properties of the magnesium AM60 alloy. The examinations are performed within the frames ...
  • The Effect of Grinding in Titanium Alloy Deformation. 

   Wójcik, Ryszard (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The machining of titanium alloys is relatively elaborate process which carries out large values of cutting forces and torques. For these reasons it is essential to impose specific requirements for tools, cooling system and ...
  • Effect of Modification on Characteristic Values of TDA Curves 

   Gumienny, Grzegorz; Szymczak, Tomasz; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   The work presents the examination results of the effect of strontium and antimony modification on the microstructure of a cast and the characteristic values of the TDA curves. Strontium and antimony modifiers were added ...
  • Effect of Temperature on Ausferritic Nodular Cast Iron Microstructure 

   Gumienny, Grzegorz; Klimek, Leszek (2014)
   The work presents the results of the studies of the effect of the temperature on the microstructure of ausferritic nodular cast iron. The ausferrite in the matrix was obtained by way of a specific combination of molybdenum ...
  • Effect of the Hold Time and Temperature on Characteristic Quantities of TDA Curves 

   Szymczak, Tomasz; Gumienny, Grzegorz; Pacyniak, Tadeusz (2014)
   This paper presents the effect of the temperature and hold time in the holding furnace of 226 silumin on the characteristic quantities of TDA curves. The temperature of phase transformations and the cooling rate were ...
  • Effect of Water Mist Cooling on Microstructure of Hypereutectic Al-Si Alloy 

   Władysiak, Ryszard; Kozuń, Artur (2014)
   The work is a continuation of research on the use water mist cooling in order to increase efficiency of die-casting aluminum alloys using multipoint water mist cooling system. The paper presents results of investigation ...
  • The effects of compression loading on perforated TWCFS structural members of lipped channel cross-section 

   Macdonald, M.; Kulatunga, M.P.; Kotełko, M. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
  • Elastic-plastic stability of FML columns of open cross-sections. 

   Kowal-Michalska, K.; Kołakowski, Z. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
  • Elastooptyka i metoda elementów skończonych w mechanice pękania : wybrane problemy 

   Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   The book contains results of numerical calculation and their comparison with experimental tests carried out on the specimens CT. Crack propagate until damage specimen was achieved. The angle between the direction of crack ...
  • Elektroerozyjne szlifowanie materiałów trudno obrabialnych 

   Gołąbczak, Andrzej; Święcik, Robert (Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006)
   [...] W prezentowanej pracy autorzy skoncentrowali uwagę na ocenie wpływu wybranych warunków szlifowania na efektywność procesu AEDG w usuwaniu naddatku obróbkowego oraz kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni ...
  • Element Birth and Death Method Application to Lamellar Crack Analysis 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press ; Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, 2015)
   Load structure, the maximum permissible load is usually determined by the strength calculation (bearing data. Yield stress or strength of the material), or the parameters of fracture mechanics. The paper analyzes the ...
  • Element Birth and Death Method Application to Lamellar Crack Analysis. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2015)
   Load structure, the maximum permissible load is usually determined by the strength calculation (bearing data. Yield stress or strength of the material), or the parameters of fracture mechanics. The paper analyzes the ...
  • Energy balance of two synchronized self-excited pendulums with different masses. 

   Kapitaniak, Tomasz; Czołczyński, Krzysztof; Perlikowski, Przemysław; Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012)
   We consider the synchronization of two self-excited pendulums with different masses. We show that such pendulums hanging on the same beam can show almost-complete (in-phase) and almost-antiphase synchronizations in which ...
  • Energy method for position stability analysis of critical points of robot manipulators. 

   Szumiński, Przemysław; Kapitaniak, Tomasz; Stefański, Andrzej (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2004)
   An energy method for the position stability analysis of critical points (equilibrium positions) of dynamical systems with an arbitrary finite number of degrees of freedom is presented. The method proposed consists in the ...
  • Error Reduction for Static Localization 

   Morawska, Barbara; Lichy, Krzysztof; Koch, Piotr; Niedźwiedzki, Jakub; Leplawy, Marcin; Lipiński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   This article describes methods for reducing the position measure-ment error of ultra-wideband localization system - DecaWave TREK1000. The static localization accuracy of this system can achieve 10cm. The local-ization ...
  • Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów i w nauczaniu 

   Wajszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Referat przedstawia próbę analizy powinności etycznych wynikających z zawodu inżyniera na podstawie wybranych kodeksów etycznych oraz sygnalizuje problemy pojawiające się w nauczaniu przedmiotu etyki zawodowej na studiach ...
  • Evaluation of 3D printed aerofoil models for wind tunnel testing. 

   Olasek, Krzysztof; Wiklak, Piotr (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   Preparation of an appropriate model to conduct experiments is a crucial aspect of every science investigation. Usually, apart from the requirement to achieve a desired level of a model quality, it is also very important ...
  • Experimental and numerical investigations of a pendulum driven by a low-powered DC motor. 

   Wasilewski, Grzegorz; Kudra, Grzegorz; Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Maciej; Tyborowski, Mateusz; Kaźmierczak, Marek (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
   The work is a continuation of numerical and experimental investigations of a system consisting of a single pendulum with the joint horizontally driven by the use of a crank-slider mechanism and DC motor. The power supplied ...