Wyświetlanie pozycji 1-20 z 441

  • Stateczność ortotropowych płyt z wzdłużnymi rozwarstwieniami 

   Kędziora, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano stateczność prostokątnych ortotropowych płyt z rozwarstwieniami biegnącymi wzdłuż całej długości płyty. Przyjęto, że płyty są swobodnie pod na obciążonych końcach. Zagadnienie rozwiązano w ramach ...
  • Influence of initial imperfections on the collapse behaviour of box-columns 

   Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   In this work the analysis of the post-buckling state in the elasto-plastic range of a box-colunm subjected to uniform compression in the elasto-plastic range is preseoted. The problem is investigated using Rayleigh-Ritz ...
  • Global and local instability of thin-walled columns beyond the proportional limit 

   Kołakowski, Zbigniew; Kowal-Michalska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The problem of global and local stability in the inelastic range for thin-walled columns is examined on the basis of the defonnation theory and the incremental theory of plasticity. Columns of closed and open cross-sections ...
  • Nośność cienkościennych płyt o zmiennej ortotropii 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy analizowano zachowanie się sprężystych cienkościennych płyt ortotropowych po utracie stateczności w ramach drugiego rzędu asymptotycznej teorii stateczności układów zachowawczych Koitera [1]. Badano płyty ortotropowe ...
  • Nośność graniczna cienkościennych słupów z centralnymi żebrami pośrednimi w ramach drugiego rzędu nieliniowego przybliżenia 

   Kołakowski, Zbigniew; Teter, A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych słupów wzmocnionych żebrami pośrednimi. Żebra modelowano płytami. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego ...
  • Sprzężone wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek - słupów o przekrojach otwartych 

   Królak, M.; Kołakowski, Z. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   W pracy przeanalizowano interakcyjne wyboczenie cienkościennych ortotropowych belek-słupów. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte na obu końcach. Zastosowano drugi rząd nieliniowego przybliżenia asymptotycznej teorii ...
  • Some contributions into a solution for plastic mechanisms in thin-walled beams 

   Kotełko, M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   Two contributions into the problem of plastic mechanisms in thin-walled box-section beams are presented in the paper. The first solution concernes a beam built of strain-hardening izotropic material and incorporates ...
  • VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji : referaty, Zakopane, 22-26 IX 1997 

   Królak, Marian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
  • Antykorozyjne warstwy nanokrystalicznego diamentu na implantach medycznych 

   Bąkowicz, K.; Grabarczyk, J.; Niedzielski, P.; Mitura, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2000)
  • Wpływ zmian grubości płyty perforowanej wymiennika ciepła na stateczność konstrukcji 

   Chudzik, A.; Świniarski, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   Jednym z istotnych elementów wymiennika ciepła są dna sitowe - płyty perforowane o znacznej grubości, w których zamocowane są rurki wkładu grzewczego. Dla konstruktorów wymienników ciepła istotna jest analiza wytrzymałościowa ...
  • Wpływ doboru warstw na stateczność i nośność ortotropowych płyt pięciowarstwowych 

   Grądzki, R.; Kowal-Michalska, K. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych na masę, stateczność i nośność płyt prostokątnych, zbudowanych z pięciu warstw o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów. ...
  • Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu 

   Królak, M.; Grądzki, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym ...
  • Numeryczna analiza zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych zgniotowi 

   Kotełko, M.; Lipa, S. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono zagadnienie nośności w fazie zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych bocznemu (promieniowemu) zgniotowi. Omówiono metody analizy fazy zniszczenia absorberów energii. ...
  • Analiza stateczności cienkościennych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cieplnie 

   Kubiak, T.; Niezgodziński, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące słuszności przyjmowania założenia prostych brzegów podczas analizy stateczności płyt obciążonych termicznie. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (MES) dla dźwigarów oraz ...
  • Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych 

   Mania, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału ...
  • Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych 

   Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie ...
  • Behaviour of stainless steel columns under combined bending and axial compression loading 

   Macdonald, M.; Rhodes, J.; Kotełko, M. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The behaviour and load capacity of Type 304 stainless steel columns of lipped channel cross-section, subjected to pure compression loading was presented by Macdonald, Rhodes and Kotelko in 2000 [1].This paper describes ...
  • Interaction of global and local modes at free oscillations of compressed thin-walled beams 

   Manevich, A.I.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The influence of a compressive force on free nonlinear oscillation of thin-walled members is studied. The case of internal autoparametric resonance is considered when the ratio of natural frequencies of global and local ...
  • X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003 

   Kowal-Michalska, Katarzyna; Kołakowski, Zbigniew (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  • Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi 

   Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. ...