XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów. Monografia.

CONTENTS

1. Włókna celulozowe z udziałem alginianu Niekraszewicz B., Sochacka A. ........................................................................................ 5
2. Właściwości mechaniczne pianek na bazie hialuronianu sodowego Pabjańczyk-Wlazło E., Chrzanowski M., Szparaga G. ........................................................................................ 12
3. Smart paper Sąsiadek-Andrzejczak E., Kozicki M. ........................................................................................ 21
4. Zielona synteza nanocząstek srebra w modyfikacji włókien celulozowych typu Lyocell Śmiechowicz E., Strzelińska M. ........................................................................................ 27
5. Ocena zawartości srebra w wybranej grupie wyrobów biomedycznych metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej Olesińska M., Szparaga G. ........................................................................................ 40
6. Dozymetria 1D i 2D promieniowania wysokoenergetycznego - przegląd prac zespołu DosLab Sąsiadek E. ........................................................................................ 50
7. Wybrane aspekty oceny właściwości estetycznych szwów laminowanych w odzieży roboczej Szafrańska H. ........................................................................................ 60
8. Samoczyszczące wykończenie tkanin bawełnianych Matyjas-Zgondek E., Rutkowski E. ........................................................................................ 70
9. Kwantyfikacja efektu gofrowania tkanin gofrowanych Matusiak M. ........................................................................................ 78
10. Model analityczny dla dużych ugięć płaskiej struktury tekstylnej o zmiennej sztywności zginania i jego weryfikacja z wykorzystaniem symulacji MES Szablewski P. ........................................................................................ 85
11. Termowizja jako ocena sposobu wykorzystania metody NIR w celu poprawy jakości wyrobów haftowanych Kosmol J., Krucińska I. ........................................................................................ 97
12. Identyfikacja współczynników sprężystości w problemie zginania płaskich wyrobów włókienniczych Radaszewska E., Szablewski P. ........................................................................................ 105
13. Badania nad możliwością zastosowania włókien coolmax w innowacyjnym obuwnictwie Serweta W., Wionczyk B., Wójcik J., Szałek B. ........................................................................................ 112
14. Analiza parametrów charakteryzujących strukturę geometryczną powierzchni tkanin Kosiuk G., Matusiak M. ........................................................................................ 124
15. Wpływ przepuszczalności powietrza tkaniny pokrycia na rozkład ciśnienia w skrzydle paralotni Maślanka P. ........................................................................................ 132
16. Wpływ splotu na transport wilgoci w tkaninach bawełnianych Kamińska D., Matusiak M. ........................................................................................ 142
17. Tekstylne osłony balistyczne ze strukturą haftowaną Gloger M., Stempień Z., Pinkos J. ........................................................................................ 147
18. Właściwości mechaniczne haftu technicznego wykonanego z włókien lnianych Poniecka A., Barburski M. ........................................................................................ 157
19. Tkanina jako bariera akustyczna Abramczyk K., Barburski M., Blaszczak J. R., Bethalihem S. ........................................................................................ 165
20. Analiza wybranych właściwości termicznych tkanin modyfikowanych powierzchniowo pod kątem zastosowania w gorącym środowisku pracy Miśkiewicz P., Tokarska M., Frydrych I. ........................................................................................ 176

Przeglądaj