Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo

Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo jest wydawane w formie papierowej przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Redaktorem serii jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski. Zeszyty ukazują się od 1954 roku, nieregularnie, najczęściej raz do roku lub co dwa lata. Czasopismo nie jest punktowane.The Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo journal is published in printed version in Polish by the Lodz University of Technology Press. The editor of the series is prof. dr hab. Eng. Krzysztof Kowalski. This journal have been published since 1954 - not regularly, usually once a year or every two years. The journal does not have points for publishing.Strona wydawcy : https://wydawnictwo.p.lodz.pl

Strona czasopisma : https://eczasopisma.p.lodz.pl/TEX

DOI : 10.34658/texPrzeglądaj