Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie

Redaktor Naczelna: dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ

Z-ca Redaktor Naczelnej: dr inż. Anna Walaszczyk

Redaktor statystyczny: dr inż. Iwona Staniec

Redaktor językowy: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ

Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Ziarko, prof. KAFM, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, prof. zw. dr hab. Józef Bendkowski, dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP, prof. dr hab. Marek Bugdol, dr hab. inż. Wiktor Adamus, prof. UJ, dr hab. Joanna Truszkowska, prof. PWSIiP, prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, dr hab. Elżbieta Jędrych, dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP, dr hab. inż. Tomasz Wasilewski prof. UTH Rad.

Wersją pierwotną/referencyjną wszystkich publikacji przedstawionych w Zeszytach Naukowych Organizacji i Zarządzania jest wersja elektroniczna.

Przeglądaj