Wyświetlanie pozycji 41-60 z 1431

  • Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa. 

   Wiklak, Piotr; Smolny, Antoni (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Celem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS ...
  • Monitoring technologiczny w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym. 

   Prywer, Jerzy; Piąstka, Wanda (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga monitoringu technologicznego urządzeń w nim zainstalowanych. W artykule przedstawiona została charakterystyka łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ...
  • Zagadnienia eksploatacji oraz modernizacji sprężarek gazu sodowego. 

   Paliński, Michał; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano podstawy technologii produkcji sody w aspekcie sprężania gazu sodowego. Omówiono typowe instalacje do sprężania „suchego” i „mokrego” oraz ważniejsze problemy eksploatacyjne obu typów stosowanych ...
  • Propagation of the Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2014)
   The aim of the study is to include studying the effects of the interaction of lamellar cracks and their effect on the degradation of the structure. Lamellar cracking phenomenon is most common in the construction of welded ...
  • The Viscoplastic Effect in the Heat–Treated, Thin–Walled AL–6060 Alloy Profiles Subjected to Compressive Axial Impact. 

   Mróz, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2014)
   This paper will highlight the influence of the strain rate effect occurring during pulse loading on dynamic stability of aluminium profiles. Current work is the development of the analysis carried in [1]. The C–channel ...
  • The Inuence of Cross-Section Shape of the Car Roof Rail on the Quqsi-Dynamic Buckling Modes 

   Mróz, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   This paper presents the results of numerical analysis of the aluminium profiles subjected to dynamic, of different time duration impulse loading. The analysis includes the change in cross–section of the roof rail, ranging ...
  • The Effect of Grinding in Titanium Alloy Deformation. 

   Wójcik, Ryszard (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The machining of titanium alloys is relatively elaborate process which carries out large values of cutting forces and torques. For these reasons it is essential to impose specific requirements for tools, cooling system and ...
  • Damage of the Surface Layer Gears in Grinding Process. 

   Wójcik, Ryszard; Wlazło, Jakub (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The influence of the grinding process on the condition of the surface layer (SL) obtained by the treatment of the gear with grinding wheels Al2O3, CBN, GF, SG, alloy steels with different parameters of the grinding process ...
  • Application of Mineral Casting for Machine Tools Beds. 

   Kępczak, Norbert; Pawłowski, Witold (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The article provides state of the art and the latest development trends in the manufacturing of machine tool beds. The emphasis is placed on modern materials whose mechanical and dynamical properties may prove to be a ...
  • Modeling Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   In this work, studies of models simulating lamellar cracks were conducted. These cracks are formed in rolled sheets with non-metallic inclusions. Studies of lamellar cracks began in the 1960s, but there is still no ...
  • Application of Photoelasticy for Study of Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   In rolled sheets, non–metallic inclusions are distributed along the thickness of the sheet as narrow lines running parallel to the rolling direction. Such inclusions are the nuclei of lamellar cracks. This work presents ...
  • Inuence of Foam Filling on Dynamic Response of Hemispherical Shell Subjected to Blast Pressure. 

   Świniarski, Jacek; Kowal-Michalska, Katarzyna; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The paper aims to investigate the effect of aluminium foam filling of hemispherical steel shell on its dynamic response, accounting for the blast pressure modelling. The considered structures subjected to uniformly distributed ...
  • Static and Dynamic Thermomechanical Buckling Loads of Functionally Graded Plates. 

   Kowal-Michalska, Katarzyna; Mania, Radosław J. (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   In the paper the buckling phenomenon for static and dynamic loading (pulse of finite duration) of FGM plates subjected to simultaneous action of one directional compression and thermal field is presented. Thin, rectangular ...
  • Dynamic Response of Viscoplastic Thin-Walled Griders in Torsion. 

   Czechowski, Leszek (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   This work deals with an analysis of isotropic or orthotropic girders subjected to transient dynamic loads. The duration of dynamic loading was assumed to be equal to a period of the natural fundamental flexural vibrations ...
  • Study of the Formation of Lamellar Cracks. 

   Jaroniek, Mieczysław; Niezgodziński, Tadeusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2014)
   In rolled sheets, non-metallic inclusions are distributed along the thickness of the sheet as narrow lines running parallel to the rolling direction. Such inclusions are the nuclei of lamellar cracks. This work presents ...
  • Sensitivity Analysis of Steel Box-Section Girders. 

   Lis, Paweł; Kotełko, Maria (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   The paper deals with the load–carrying capacity stochastic variance based sensitivity analysis of thin–walled box–section girder subjected to pure bending. The lower– and uppe-r-bound load–capacity estimation is performed. ...
  • Optimization of the Control System Parameters with Use of the New Simple Method of the Largest Lyapunov Exponent Estimation. 

   Balcerzak, Marek; Dąbrowski, Artur; Kapitaniak, Tomasz; Jach, Anna (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2013)
   This text covers application of Largest Lapunov Exponent (LLE) as a criterion for control performance assessment (CPA) in a simulated control system. The main task is to find a simple and effective method to search for the ...
  • Wykorzystanie wskaźnika OEE w koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu 

   Krasoń, Paulina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W obliczu rosnących wymagań klientów oraz konkurencji o charakterze globalnym przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać rezerw produkcyjnych, zwiększać efektywność i wydajność produkcji, a także redukować koszty ...
  • Wybrane czynniki i modele przeżycia mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego kapitał ludzki 

   Szmit, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, wykształcenia ...
  • Wpływ efektu stycznia na wig20 

   Karaszkiewicz, Berenika; Staniec, Iwona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w ...