Wyświetlanie pozycji 41-60 z 1406

  • Ocena poziomu spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych 

   Wiśniewska, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w polskich uczelniach technicznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W artykule przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących spełnienia wymogów ...
  • O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano ...
  • Market situation of luxury goods in Poland 

   Dalewska, Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Creating a single, comprehensive definition of luxury is extremely difficult. It is just because of personal and very subjective connotation of the term. The author of current paper tries to demystify the nature of ...
  • Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego państwa i zwiększenie długu narodowego? 

   Gałka, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na ...
  • Macierz SKU i jej zastosowanie 

   Antosik, Milena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest zasadność ...
  • Payload Oscillations Minimization via Open Loop Control. 

   Kosucki, Andrzej (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   The results of tests of payload oscillations, forced by linear control function which allows to minimize payload sway after acceleration phase and after overhead crane stopping are presented in this paper. The analysis of ...
  • Korzyści i ograniczenia partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie budowy dworca kolejowego w Sopocie 

   Kołodziejska, Ewa (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie deficyt środków publicznych i jednocześnie narastają potrzeby związane ze świadczeniem usług w oparciu o infrastrukturę, co jest kluczowym przesłaniem do poszukiwania innowacyjnych ...
  • A Methodology of Orthopaedic Measurement Arm Workspace Determination. 

   Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Rakowski, Piotr; Rejmonczyk, Szymon; Kaszowski, Jakub; Olejniczak, Kacper; Golasiński, Bartłomiej; Kaczmarek, Kamil (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   This paper outlines general assumptions of work principle of displacement measuring arm that bases on accelerometers. Symbolic representation of arm’s kinematic structure is shown. Also, an analysis of construction correctness ...
  • Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych 

   Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach ...
  • Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm. 

   Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in ...
  • International expansion based on Uppsala model – cases of McDonald’s and Sfinks Poland 

   Hak, Andrzej; Grębosz, Magdalena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   In the paper, the possibilities of entering foreign markets are described and the Uppsala model of internationalisation is analysed. The Uppsala model became one of the McDonald’s’ success factors, that can be multiplied by ...
  • An innovative platform which helps to establish and to extend universitybusiness cooperation 

   Szczepaniak, Bartłomiej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research ...
  • Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
  • Modal Identification of Dynamic Properties of the Cylindrical Grinder. 

   Pawłowski, Witold; Kępczak, Norbert (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   In the paper the method of model identification of the cylindrical grinder dynamic properties by means of experimental modal test was described. The method application, hardware solution as well as the procedure of carrying ...
  • The genesis and development of the European Union Social Policy over the years 

   Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
  • The Vibroacoustic Analysis of The Hydrocarbon Processing Plant Piping System Operating at Elevated Temperature. 

   Błaszczyk, Andrzej; Papierski, Adam; Rydlewicz, Maciej; Susik, Mariusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   In this paper it is presented the vibroacoustic analysis of the selected section of the hydrocarbon processing chemical plant piping system operating at elevated temperature and subjected to dynamic load exciting vibration ...
  • Expectations Towards Offer Vs. Market Activities of Polish Purchasers - Prosumption and Ethnocentric Context 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The article presents the issue of expectations of Polish purchasers towards marketing offer available on the market and market activities undertaken by them in practice. They were shown in the prosumption and ethnocentric ...
  • New Design Method for the Formed Suction Intake in Axial-Flow Pumps with a Vertical Axis. 

   Błaszczyk, Andrzej; Papierski, Adam; Susik, Mariusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   A concept of the formed suction intake design obtained with an algorithm for vertical axial-flow pumps is presented. The design methodology is a part of works conducted within project no. N N513 460240 supported by the ...
  • Mathematical and Experimental Analysis Tension of Steel in Bi-Polar Coordinates. 

   Jaroniek, Mieczysław (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   A series of experiments was carried out to examine the effects of elastic–plastic deformation on the state of stress and the flow stress mechanism under static tension. The strain distribution determined from the fringe ...
  • Euroregion in the role of management of structural aid and as a natural cluster 

   Greta, Marianna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   This paper concerns the institutional and organizational structure of the Euroregion. It is multi-level and affects the functioning of the Euroregions, including, but not limited to, organized approach to the use ...