Now showing items 1-20 of 1717

  • Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej : doświadczenia Irlandii 

   Maciaszczyk, Aleksandra (Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004)
  • Przedsiębiorstwo. T. 2, Zarządzanie w otoczeniu 

   Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek (AJG Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza, 2004)
   [...] Zagadnienia związane z wzajemnymi relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem stanowią jedno z podstawowych wyzwań przyszłości. Skuteczne zarządzanie w turbulentnym oraz przyszłym otoczeniu ma zatem znaczenie ...
  • Warsztaty patentowe 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
  • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

   Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...
  • Kronikarska historia Poliechniki Łódzkiej 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim ...
  • Koalicja Otwartej Edukacji 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  • Erasmus Week dla bibliotekarzy 

   Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Współpraca i integracja na forum międzynarodowym to jeden z filarów programu Ersamus+. Jednym z „branżowych” wydarzeń jest Erasmus Library Staff Training Week, którego drugą edycję zorganizowała największa grecka uczelnia ...
  • Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej wyróżniony w konkursie „Łódzkie Łabędzie”, wspierającym kształcenie praktyczne w szkołach 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Od wielu lat Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej współpracuje ze szkołami z województwa łódzkiego, oferując staże i praktyki uczniom profilowanych klas chemicznych, a także doposażając pracownie chemiczne, organizując ...
  • Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Jerzego Kroh (1924 – 2016) 

   Ulański, Piotr (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Think like a Polimer and stay together! 

   Zwolińska, Aneta (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Studenckie Koło Naukowe Polimer jest najmłodszym kołem naukowym Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Mimo krótkiego stażu staramy się stale rozwijać obszar naszej działalności. Obecnie w Kole działa około 30 osób. ...
  • Studenckie Koło Naukowe „Trotyl” 

   Zdzienicka, Dominika (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Profesor Henryk Krawczyk – wspomnienia 

   Albrecht, Łukasz (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • „Poczuj chemię do chemii!” – dzień otwarty Wydziału Chemicznego PŁ 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało trzem największym łódzkim uczelniom publicznym ponad 5 milionów złotych na realizację nowatorskiego kształcenia doktorantów 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Młodzi włocławianie przenieśli się w świat polimerów 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   64 gimnazjalistów z Włocławka i okolic wzięło udział w warsztatach, które ANWIL zorganizował w laboratoriach Zespołu Szkół Chemicznych. Zajęcia – na zaproszenie włocławskiej spółki z Grupy ORLEN – poprowadzili naukowcy z ...
  • Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   9 kwietnia bieżącego roku odbyła się gala finałowa IV edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. Jest to konkurs ogólnopolski, współorganizowany przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i ...
  • Kandydacie, musisz to wiedzieć! 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Mamy dla Ciebie nowe kierunki i specjalności, których programy opracowaliśmy w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wspólnie z pracodawcami. Naszym celem jest kształcenie specjalistów z obszaru ...
  • Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna 

   Unknown author (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  • Informacje o Studenckim Kole Naukowym NANO 

   Breś, Szymon (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
   Studenckie Koło Naukowe NANO powstało w czerwcu 2009 roku z inicjatywy studentów nowo powstałego na Wydziale Chemicznym PŁ kierunku Nanotechnologia. SKN NANO skupia się na rozpowszechnianiu nauki poprzez organizowanie ...