Now showing items 1-20 of 2313

  • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

   Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
  • Przyczepność zbrojenia kompozytowego do betonu w żelbetowych elementach wzmocnionych za pomocą materiałów kompozytowych CFRP 

   Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2008)
   Projekt badawczy dotyczy zagadnienia przyczepności materiałów kompozytowych do betonu. Do badań zaadaptowano model badawczy zaproponowany przez RILEM (badania przyczepności zbrojenia stalowego do betonu, 1982). Badania ...
  • Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP 

   Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E. (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   Badania dotyczyły mechanizmów zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP, naklejonymi na powierzchni elementu. Wszystkie badania wykazały, że jednym z powodów zniszczenia wzmocnionego elementu ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP 

   Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2000)
   Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem ...
  • Badania wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego 

   Kotynia, Renata; Kaszubska, Monika (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2020)
   Praca poświęcona jest tematyce ścinania smukłych belek betonowych bez zbrojenia poprzecznego, z podłużnym zbrojeniem na zginanie, wykonanym z dwóch typów prętów: stalowych i kompozytowych z włókien szklanych (glass fiber ...
  • Badania krótkich wsporników żelbetowych wzmacnianych zbrojeniem wklejanym i stalowymi akcesoriami 

   Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2019)
   Przedmiotem zeszytu jest problematyka wzmacniania istniejących krótkich wsporników żelbetowych. Postawiono tezę, że można skutecznie zwiększyć nośność wsporników za pomocą, wklejanego zbrojenia stalowego. Zasadniczą część ...
  • Efektywność zastosowania wstępnie naprężonych taśm CFRP do wzmacniania belek żelbetowych na zginanie 

   Kotynia, Renata; Lasek, Krzysztof (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2018)
   Dotychczasowe badania żelbetowych elementów wzmocnionych na zginanie przy użyciu zewnętrznych (Externally Bounded - EB) materiałów kompozytowych (Fiber Reinforced Polymer - FRP), przyklejonych do rozciąganej powierzchni ...
  • Nośność słupów żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwionych żelbetową płytą z betonu o niższej wytrzymałości 

   Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2016)
   Względy ekonomiczne jak również konstrukcyjne przemawiają za różnicowaniem wytrzymałości betonu słupów oraz płyt obiektów wielokondygnacyjnych. Powstaje jednak wówczas pytanie, na ile przewarstwienie betonem płyty ...
  • Przebicie żelbetowych płyt krępych 

   Urban, Tadeusz; Krakowski, Jakub; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2013)
   Eurokod 2 w obliczeniach nośności na przebicie fundamentów (płyt grubych) uwzględnia smukłość ścinania za pomocą dodatkowej funkcji f(a)=2d/a wprowadzonej do podstawowego wzoru na naprężenia graniczne. Ten dodatkowy składnik ...
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • Charge carrier mobility in non-equilibrated transport in molecular materials 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Non-equilibrated transport of charge carriers in the molecular material depends on the structure and packing of the molecules. Explanation of the measurements of the photocurrent generated with ...
  • Polarization of organic aromatic molecule in anionic and cationic state 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   The modification of electron states and the change in the geometry of the structure of molecule during hopping transport of charge carriers depends on the symmetry of the molecule. During electric transport the ...
  • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
  • Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers 

   Buczkowska, Mariola (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Two-dimensional deformations induced by electric field in twisted nematic cells filled with liquid crystal possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The influence of chiral dopants on ...
  • Scientific Bulletin. Physics No. 1227, vol. 40 (2019) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  • Scientific Bulletin. Physics No. 1219, vol. 38 (2017) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
  • Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach 

   Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Nogalski, Bogdan; Pomykalski, Andrzej; Trocki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Wiedza i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą związane. Bez odpowiedniego potencjału wiedzy trudno jest projektować i wdrażać zmiany, a z drugiej strony innowacje wywołują zapotrzebowanie na nowe obszary wiedzy i ciągle ...
  • Wykład z fizyki. Cz. 1 

   Kania, Sylwester (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  • Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii 

   Paul, Jadwiga Krystyna; Paul-Kańska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dy ...
  • Termomechanika laminatów, płyt i powłok o funkcyjnej gradacji własności 

   Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Publikacja stanowi podsumowanie wyników uzyskanych jako rezultat modelowania matematycznego różnych zagadnień termomechanicznych dla wybranych kompozytów i struktur o funkcyjnej gradacji własności. Część wyników otrzymano w ...