Lodz University of Technology Repository: Recent submissions

 • Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
  Filamentous fungi, called moulds, and actinobacteria are the microorganisms widely used by mankind for their unique and rich metabolism, which supplies the variety of useful chemical substances being their metabolites. In ...
 • Boncler, Magdalena; Golanski, Jacek; Lukasiak, Magdalena; Redzynia, Malgorzata; Dastych, Jaroslaw; Watala, Cezary (2017)
  The toxicity of in vitro tested compounds is usually evaluated based on EC50 values calculated from dose-response curves. However, there is a large group of compounds for which a standard four-parametric sigmoid curve ...
 • Prywer, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do izotermicznego, ...
 • Olczyk, Aleksander (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2012)
  W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na moc tłokowego silnika spalinowego. Wyprowadzono zależność pozwalającą wyrazić moc jednostkową silnika jako funkcję kilku zmiennych (parametrów), które poddano ...
 • Antczak, Łukasz; Fijałkowski, Tomasz; Ruciński, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2012)
  Poniższy artykuł przedstawia analizę numeryczną układu rurociągów parowych doświadczalnej mikrosiłowni binarnej. Analizie poddano stan pracy normalnej obiegu parowego. Omówiono wyniki obliczeń dla naprężeń pochodzących ...
 • Awrejcewicz, Jan; Pyryev, Jurij; Kudra, Grzegorz; Olejnik, Paweł (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
  Książka obejmuje wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych, związanych z analizą dynamiki bifurkacyjnej i chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami. Autorzy przedstawiają ...
 • Drabek, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  The monograph "Legal measures taken to counteract youth unemployment based on the example of the District Employment Office in Lodz during 2014-2015" is dedicated to an important social phenomenon of youth unemployment. ...
 • Strzelecka, Elżbieta; Jabłoński, Marek; Niewiadomska, Agata; Klima, Ewa; Przybylska, Lucyna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wprowadzane obecnie ...
 • Greta, Marianna; Kowalski, Jarosław; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  „Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło” – tymi słowami Cyprian Kamil Norwid chciał uświadomić nam wielkie znaczenie przeszłości, którą traktować należy jako drogowskaz do budowania dobrej i bezpiecznej ...
 • Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management; Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...
 • Jasiński, Tomasz; Marszal, Anna; Bochenek, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Monografia została poświęcona praktycznym aspektom wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w obszarze szeroko rozumianej ekonomii oraz gospodarki przestrzennej. Obecnie nowoczesne metody analizy danych stają ...
 • Krucińska, Izabella; Korycki, Ryszard; Skrzetuska, Ewa; Kowalski, Krzysztof; Puszkarz, Adam (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Rozwój technologii nowych materiałów, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, a także coraz lepsze poznanie mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka sprzyjają rozwojowi odzieży specjalnego przeznaczenia. Odzież ...
 • Blażlak, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
  Globalizacja gospodarki światowej przyczynia się w sposób ciągły do wzrostu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze efektywnego zarządzania innowacjami, niezależnie od rodzaju reprezentowanej przez ...
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania; Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management. Department of Management (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
 • Antos, Grażyna; Olejnik, Izabela (Biblioteka Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Library, 2015)
 • Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
 • Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
 • Grębosz, Magdalena; Siuda, Dagna; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...
 • Matejun, Marek; Motyka, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)

Search DSpace

Browse

My Account