Repository of TUL: Recent submissions

 • Strzelecka, Elżbieta (red.) (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wprowadzane obecnie ...
 • Greta, Marianna; Kowalski, Jarosław; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  „Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło” – tymi słowami Cyprian Kamil Norwid chciał uświadomić nam wielkie znaczenie przeszłości, którą traktować należy jako drogowskaz do budowania dobrej i bezpiecznej ...
 • Walaszczyk, Anna (red. nauk.); Jałmużna, Irena (red. nauk.); Lewandowski, Jerzy (red. nauk.); Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania.; Antosik, Milena.; Grądzki, Ryszard.; Greta, Marianna.; Rajkiewicz, Mieczysław.; Sekieta, Marek. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...
 • Jasiński, Tomasz; Marszal, Anna; Bochenek, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Monografia została poświęcona praktycznym aspektom wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w obszarze szeroko rozumianej ekonomii oraz gospodarki przestrzennej. Obecnie nowoczesne metody analizy danych stają ...
 • Krucińska, Izabella; Korycki, Ryszard; Skrzetuska, Ewa; Kowalski, Krzysztof; Puszkarz, Adam (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
  Rozwój technologii nowych materiałów, sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania, a także coraz lepsze poznanie mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka sprzyjają rozwojowi odzieży specjalnego przeznaczenia. Odzież ...
 • Barańska-Fischer, Mirella; Blażlak, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
  Globalizacja gospodarki światowej przyczynia się w sposób ciągły do wzrostu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze efektywnego zarządzania innowacjami, niezależnie od rodzaju reprezentowanej ...
 • Depta, Adam; Matejun, Marek; Lewandowski, Jerzy; Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Zawada, Marcin; Strzelecka, Agnieszka; Martin, Marek; Staniec, Iwona; Lisowska, Renata; Matejun, Marek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
 • Antos, Grażyna; Olejnik, Izabela (Biblioteka Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Library, 2015)
 • Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
 • Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
 • Grębosz, Magdalena; Siuda, Dagna; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...
 • Matejun, Marek; Motyka, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
 • Bielecki, Maciej; Hanczak, Magdalena; Skoczylas, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Logistics challenges in the twenty-first century clearly show the need to consider newer and newer conditions, in order to improve the effectiveness and efficiency of the flows of goods and information about them. One of ...
 • Sośnicka, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
 • Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
  Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...
 • Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
  Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...
 • Ferenc, Roman (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
  From among many competencies of a manager, the abilities of team, project and organization management become especially important. However, to make right decisions, one needs to have appropriate tools supporting ...
 • Jesionek, Anna Maria (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
  The globalization process in almost all spheres of our life causes a possibility of making equal living standards in all countries of the world. An introduction to globalization was undoubtedly the development of air ...
 • Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)

Search DSpace

Browse

My Account