Now showing items 1-20 of 2414

  • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: między teorią a praktyką 

   Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Gasparski, Piotr; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] „Współczesne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy - między teorią a praktyką" to monografia interdyscyplinarna prezentująca wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem monografii jest ...
  • Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu 

   Adamik, Anna Iwona; Cygler, Joanna (Wydawnictwo Difin, 2012)
   [...] Praca składa się z dziesięciu zwartych, logicmie powiązanych ze sobą rozdziałów, prowadzących czytelnika od podstawowych kwestii wyjaśniających zarówno istotę i uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu ...
  • Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 2, Statics, dynamics and stability of structural elements and systems 

   Kołakowski, Zbigniew; Kowal-Michalska, Katarzyna; Niezgoda, Tadeusz; Trombski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  • Product and packaging : tendencies for development in logistics 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Bendkowski, Józef; Budzik, Ryszard; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Pomykalski, Andrzej; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   The development of products and packaging in terms of logistics is multidirectional. Packaging is increasingly becoming associatcd with the product. Oftentimes, apart from the protective function, it becomcs a factor ...
  • Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego 

   Olczak, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   W monografii, z jednej strony zwrócono uwagę na wychowanie politechniczne, na jego moc formowania podmiotowości i twórczości wychowanka oraz istotny udział w procesie rozwoju społeczeństwa i wzbogacania dorobku kulturowego ...
  • Optymalizacja warunków sprężonego przewodzenia ciepła i masy w wyrobach włókienniczych 

   Korycki, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   The coupled heat and mass transport is very common physical phenomenon within the diff erent textile structures. Thus, the heat and mass are transferred from the heat and mass sources through the multilayer composite ...
  • Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych 

   Napieralska-Juszczak, Ewa; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ...
  • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesych organizacjach 

   Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław Piotr; Penc, Józef; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Media Press, 2012)
   W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym : przyszłość w kształceniu 

   Lewandowski, Jerzy; Boczkowska, Katarzyna; Matuszek, Józef; Karwowski, Waldemar (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914. Geneza - Rozwój - Typologia 

   Walczak, Bartosz M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   The aim of this research has been to present selected issues related to the development of industrial complexes integrated with workers housing in European textile industry over the period 1771-1914. The initial dlate ...
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

   Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...
  • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

   Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
  • Product and packaging : quality and logistics aspects 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Otto, Jacek; Poskrobko, Bazyli; Tkaczyk, Stanisław; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   This aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important ...
  • Product and packaging : tendencies for development in manufacturing 

   Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Górska, Ewa; Lisińska-Kuśmierz, Małgorzata; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   The development of product and packaging in their manufacturing aspect is associated with the processes of design, planning and production as well as safety management, environment, documentation and quality in its ...
  • Oznaczanie wybranych metali toksycznych, związków nieorganicznych i organicznych w żywności 

   Łodyga-Chruścińska, Elżbieta; Turek, Monika; Bryszewska, Małgorzata; Jabłońska, Joanna; Mańkowska, Dorota; Sykuła-Zając, Anna; Wajs, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz innych Wydziałów Politechnik i Uniwersytetów, a także Uczelni Rolniczych. Ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie ...
  • Narzędzia wizualizacji : AutoCAD 2013 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  • Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe 

   Kuncewicz, Czesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Based on years of industrial experience and laboratory tests, it was found that highly viscous liquids such as molten polymers, pastes, bitumen, varnishes, pulps, dyestuffs, resins, tar etc. are best mixed by close-clearance ...