Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1455

  • Ergonomia niepełnosprawnym. Interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu. 

   Polak-Sopińska, Aleksandra; Lewandowski, Jerzy; Wróbel-Lachowska, Magdalena; Branowski, Bogdan; Górska, Ewa; Grabarek, Iwona; Grądzki, Ryszard; Grębosz-Krawczyk, Magdalena; Jaglarz, Anna; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Lewandowski, Jerzy; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Miarka, Anna; Plinta, Dariusz; Podgórska Jachnik, Dorota; Polak-Sopińska, Aleksandra; Romanowski, Andrzej; Strumiłło, Paweł; Sydor, Maciej; Szymański, Grzegorz; Truszkowska, Joanna; Urbaniak, Bogusława; Złowodzki, Maciej; Żuraw, Hanna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • Computer Game Innovation 

   Wojciechowski, Adam; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   The "Computer Game Innovations" series is an international forum designed to enable the exchange of knowledge and expertise in the field of video game development. Comprising both academic research and industrial needs, ...
  • Zarządzanie niebezpieczną energią lockout tagout - ocena funkcjonowania systemu 

   Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Globalizacja, rosnąca konkurencyjność podmiotów gospodarczych wymusza zmianę podejścia do bezpieczeństwa pracy. Wraz z rozwojem techniki i technologii szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo techniczne maszyn. Od ...
  • Formulating operational and preparatory strategy by the example of national security strategy 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  • Detekcja stanów awaryjnych taboru dsat wsparciem w pracy eksploatacyjnej rewidentów taboru kolejowego 

   Mielczarek, Dariusz Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   W warunkach eksploatacji taboru kolejowego spotykamy się z występowaniem różnego rodzaju niesprawności, których negatywne oddziaływanie dotyka nie tylko samego taboru kolejowego, będącego własnością przewoźników ...
  • Verification of one-dimensional models describing anisotropy of step growth 

   Izdebski, Marek; Ledzion, Rafał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Models that allow to obtain directional dependencies of normal velocity of a straight step on the (001) face of Kossel crystal and its edge free energy are reviewed. The dependencies were considered in a wide range of ...
  • Subwavelength high contrast gratings as optical sensing elements 

   Marciniak, Magdalena; Gębski, Marcin; Dems, Maciej; Czyszanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Subwavelength high contrast gratings (HCG) can be used as high reflective mirrors and can be used as mirrors of vertical-cavity surface-emitting lasers. HCG mirrors can be designed in such a way that they are extremely ...
  • Sensitivity of tetracene layer as an effect of entanglement 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed for studies of variability of interactions between molecules of ethanol and tetracene. Entanglement of quantum states is seen during calculations in ...
  • Influence of tilted surface alignment on flexoelectric domains in twisted nematic layers 

   Buczkowska, Mariola; Derfel, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   The small deformations induced by electric field in twisted flexoelectric nematic layers were simulated numerically. The onedimensional (i.e. homogeneous over the whole area of the layer) and two-dimensional (i.e. ...
  • The effect of the dipole moment on hole conductivity of polycrystalline films of two anthracene derivatives 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Hole mobility in the polycrystalline layers of anthrone and anthraquinone differs in one order of magnitude in spite of nearly the same crystalline structure. The origin of this difference was determined with use of the ...
  • Current dependence of resistances and capacitances in a vertical-cavity surface-emitting laser 

   Komar, Paulina; Śpiewak, Patrycja; Gębski, Marcin; Lott, James A.; Wasiak, Michał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Based on the model of impedance and modulation time constants for vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) we study the resistances and capacitances of an equivalent circuit as a function of the current flowing ...
  • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...
  • Comparison of methods for simulation of the optical properties of vcsels 

   Więckowska, Marta; Dems, Maciej; Czyszanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   This paper presents the differences arising from the use of scalar (Effective Frequency Method) and vector (Fourier’s and Bessel’s Admittance Methods) calculation methods in optical analysis of arsenide Vertical-Cavity ...
  • Łódź U Like 2015/2016 : 7/8. Ogólnopolskie seminarium naukowe studentów architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć 

   Red. nauk. Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: Marek Jabłoński; Kurek, Jan; Czubiński, Jacek; Bednarkiewicz, Magdalena; Mikielewicz, Renata; Korzeniowska, Agata (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych 

   Galińska, Barbara (red. nauk.); Kopania, Joanna (red. nauk.); Walaszczyk, Anna (red. nauk.); Red. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Jerzy Lewandowski; Galińska, Barbara; Grądzki, Ryszard; Kopania, Joanna; Kozłowski, Remigiusz; Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Niniejsza monografia naukowa pod tytułem ,,Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych” jest owocem I Konferencji „Logistic Intelligence 2017”. Problematyka przedstawiona w monografii opisuje zastosowania ...
  • Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji 

   Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Niniejsza monografia dotyczy wizualizacji zjawisk topnienia i sublimacji, które są przejściem fazowym z ciała stałego odpowiednio do cieczy i gazu. Modelem granicy miedzy dwoma fazami jest powierzchnia międzyfazowa, ...
  • Szybkie algorytmy adaptacyjne przekształceń trygonometrycznych 

   Puchała, Dariusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Na treść niniejszej monografii składa się opis szybkich algorytmów adaptacyjnych dla numerycznego obliczania przekształcenia Fouriera w postaci całkowej. Jako kwadratury całkowania numerycznego wykorzystano znane ...
  • Odlewanie precyzyjne stopów magnezu o podwyższonych właściwościach 

   Rapiejko, Cezary (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   W pracy przedstawiono wybrane aspekty technologii precyzyjnego odlewania stopów magnezu o podwyższonych właściwościach w formach ceramicznych. Przedstawione wyniki badań dotyczą możliwości otrzymywania odlewów ze stopów ...
  • Modelowanie zjawisk fizycznych w krawędziowych laserach azotkowych oraz ich matrycach 

   Kuc, Maciej; Sarzała, Robert, P. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   W niniejszej pracy podjęto próbę kompleksowej analizy działania azotkowych laserów krawędziowych zaprojektowanych na emisję światła o długości fali ok. 400 nm oraz jednowymiarowych matryc takich laserów, skupiając uwagę ...
  • Modelowanie zjawisk fizycznych w laserach typu VCSEL emitujących promieniowanie o długości fali 1.3 μm 

   Piskorski, Łukasz; Sarzała, Robert P. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Celem niniejszej pracy było zbadanie fizycznych właściwości wybranych laserów typu VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser - laser o emisji powierzchniowej z pionowym rezonatorem) oraz optymalizacja ich struktur ...