Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1845

  • Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 146 (2018) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2018)
  • Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort 

   Skowroński, Maciej; Wężyk, Radosław; Szmit, Maciej (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007)
   Oparty na detekcji sygnaturowej system wykrywania włamań Snort http://www.snort.org jest popularnym oprogramowaniem typu IDS dostępnym na licencji GNU. Rozdział zawiera informacje na temat preprocesorów rozszerzających ...
  • Architektura kaplic św. Antoniego i Św. Rocha w Łagiewnikach 

   Filipowicz, Paweł; Witkowski, Włodzimierz (UMŁ ; ROBiDZ, 2007)
  • Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego 

   Bogalska-Martin, Ewa (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007)
  • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

   Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, 2006)
  • Podstawy chemii nieorganicznej 

   Zajdler, Anna; Duda, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt ,,Podstawy chemii nieorganicznej" jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych, głównie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Oparty jest na wieloletnich wykładach autorów z chemii ogólnej, nieorganicznej i ...
  • Symetria w kryształach 

   Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
  • Produkcja kryształów syntetycznych - jak powstają kryształy? 

   Mitura, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The development of the nineteenth and twentieth century civilization was directly connected with the invention of crystals synthetizing methods. Production of monocrystals as well as of polycrystalline materials, and ...
  • Morfologia kryształów 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, ...
  • Lasery a kryształy 

   Rożniakowski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   In the paper physical fundamentals of the functioning of ruby and neodymium lasers with crystals used as their elements are described. Some possibilities of crystals applications in quantum electronics are also presented. ...
  • Kryształy w technice 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as ...
  • Kryształy w meteorytach 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
  • Dyfrakcyjne metody badania budowy kryształów 

   Bukowska-Strzyżewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The following topics are discussed: the diffraction geometry of X-radiation on the spatial lattice of crystals, the atomie factor, the structural factor, electronic density in crystals, and the development of X-ray methods ...
  • Wykorzystanie sprzężenia bezpośredniego w nieliniowym układzie regulacji prędkości nadawania danych w sieci ATM 

   Bartoszewicz, Andrzej; Uryszek, Andrzej (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
   W rozdziale zaproponowano nieliniowy algorytm regulacji szybkości nadawania danych w pojedynczym połączeniu sieci ATM pracującej w trybie ABR. Zaproponowany algorytm wykorzystuje nieliniowy regulator dwupołożeniowy, predyktor ...
  • Współdzielenie sesji graficznych w aplikacjach sieciowych 

   Smoliński, Mateusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
   W rozdziale przedstawiono technologię sesji graficznych wykorzystującą dynamicznie generowane obrazy po stronie serwera. Jedynym wymaganiem dotyczącym oprogramowania klienta jest przeglądarka internetowa zapewniająca interakcję ...
  • Odporny nieliniowy regulator prędkości nadawania danych w połączeniowej sieci teleinformatycznej o wielu źródłach 

   Bartoszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
   W rozdziale zaproponowano nieliniowy regulator prędkości nadawania danych przeznaczony do działania w połączeniowej sieci transmisji danych, w której występuje wiele źródeł i pojedyncze wąskie gardło. Zaproponowany regulator ...
  • Zintegrowany system energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa ekologicznego 

   Heim, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
   Omówiono zintegrowany system do produkcji energii elektrycznej z dwóch różnych źródeł odnawialnych: słońca i wiatru. Pozwala on w sposób zamienny wykorzystywać оbа rodzaje energii w zależności od chwilowego zapotrzebowania ...
  • Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej 

   Jabłoński, Marek; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
   Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny ...
  • Profil prędkości strumienia powietrza w warstwie brzegowej powierzchni o niskim współczynniku szorstkości 

   Klemm, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
   Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu strugi powietrza w warstwie brzegowej powierzchni о niskim współczynniku szorstkości. Analizę rozkładu prędkości i temperatury w przekroju pionowym i poziomym prowadzono, ...
  • Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników 

   Romanowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004)
   Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu ...