Wyświetlanie pozycji 1-20 z 22

  • 2D FSI determination of mechanical stresses on aneurismal walls 

   Veshkina, Natalia; Zbicinski, Ireneusz; Stefańczyk, Ludomir (2014)
   In this study, a fluid-structure interaction analysis based on the application of patient-specific mechanical parameters of the aneurismal walls was carried out to predict the rupture side during an abdominal aortic aneurysm ...
  • Application of Neural Networks for Estimation of Paper Properties Based on Refined Pulp Properties 

   Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (2014)
   The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
  • Bezpieczeństwo w nanotechnologii. 

   Strąk, Szymon (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Świat nanocząstek na dobre rozbudził fantazje ludzi w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Potencjał wykorzystywania niezwykłych i nieosiągalnych przedtem właściwości nanomateriałów jest olbrzymi, a proces włączania ich do ...
  • Bezpieczeństwo pracy podczas procesu odlewania metoda odśrodkową. 

   Pluta, Sebastian (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Odlewanie w formach wirujących, zwane też odśrodkowym, polega na kształtowaniu odlewów z metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Technologia ta była stosowana już w starożytności o ...
  • Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami. 

   Sołtysiak, Kinga (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Olej ryżowy jest używany na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz spożywczym. Ze względu na bogatą zawartość takich związków, jak tokoferol, tokotrienol i oryzanol uznawany jest jako naturalne źródło ...
  • Granulacja bębnowa surowców drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. 

   Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...
  • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (2014)
   The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
  • Hydrodynamika układu dwufazowego ciecz-gaz w mieszalniku : wykorzystanie metod fotooptycznych 

   Stelmach, Jacek (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Tematem monografii jest określenie zakresu stosowalności wybranych metod fotooptycznych w pomiarach dotyczących procesu mieszania cieczy i układu dwufazowego gaz-ciecz przez samozasysające mieszadło tarczowe. Badania dotyczyły ...
  • The Impact of Waste Incineration on Human Beings and The Environment 

   Wielgosiński, Grzegorz; Targaszewska, Agata (2014)
   Poruszono tematykę związaną z oddziaływaniem spalarni odpadów na zdrowie osób w nich zatrudnionych oraz środowisko naturalne. Celem pracy jest dokonanie szerokiego przeglądu istniejącego piśmiennictwa w tym zakresie. ...
  • Kinetyka degradacji wybranych ksenobiotyków w roztworach wodnych metodami fotochemicznymi. 

   Miller, Jacek Stanisław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Zanieczyszczenie wód śladowymi ilościami substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego, obcymi dla środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju fauny i flory, a także zdrowia ludzi. Poszukiwanie ...
  • A New Device for Characterisation of the Drainage Kinetics of Fibrous Suspensions Under Gravity 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of Sciences, 2014)
   Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...
  • Plasma Modified Polycarbonate Nonwovens as Filtering Material for Liquid Aerosols 

   Brochocka, Agnieszka; Mian, Ilona; Majchrzycka, Katarzyna; Sielski, Jan; Tyczkowski, Jacek (2014)
   The filter materials commonly used in filtration processes consist of nonwoven fabrics made by melt blowing. In order to improve filtration properties they are subjected to various modifications. This paper presents the ...
  • Proces pozyskiwania i oczyszczania produktów pszczelich. 

   Pędziwiatr, Paulina; Zawadzki, Dawid (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Ul to archetyp najsprawniej i najdłużej działającej fabryki, która od milionów lat nieprzerwanie dostarcza cennych i użytecznych produktów. Ze względu na różnorodność wytwarzanych dóbr, każdy wytwór pracy pszczelej ...
  • Projektowanie suszarek do suszenia parą przegrzaną 

   Pakowski, Zdzisław (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Praca ta powstała w wyniku rozpoczetych przeze mnie w 2000 r. badan nad suszeniem para przegrzana zainicjowanych przez współprace z firma ITM Poland z Radomia. W wyniku tej inspiracji oraz owocnej współpracy zrealizowano ...
  • Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice. 

   Błaszczyk, Marcin; Zakrzewska, Maria (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina, która odgrywa niebagatelną rolę w rolnictwie. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, solaryzacja czy termizacja gleby, to tylko kilka z wielu osiągnięć, jakich w ...
  • Sorption Equilibrium of Azo Dyes Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 onto a Cheap Plant Sorbent 

   Tomczak, Elwira; Tosik, Paweł (2014)
   Azo dye-plant sorbent system was investigated in the paper. Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 azo dyes were sourced from Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. Mechanically and chemically modified rye straw was used as a ...
  • Toksyny oraz substancje toksyczne obecne w budynkach mieszkalnych - działanie, źródła oraz zapobieganie. 

   Bedka, Agnieszka; Rosiński, Michał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   XXI wiek pełen jest informacji o zagrożeniach, na które narażeni są ludzie – smog, gluten, globalne ocieplenie, żywność nafaszerowana lekami, konflikty pomiędzy państwami czy terroryzm. Mimo to, bardzo rzadko poruszany ...
  • The use of ammonium sulfate as an inhibitor of dioxin synthesis in iron ore sintering process 

   Łechtańska, Patrycja; Wielgosiński, Grzegorz (2014)
   The main air pollutants in the sintering process of iron ore are polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans (PCDD/Fs) and harmful dust. Ore sintering on sinter strands is one of the first technology ...
  • The Use of Sequential Extraction for Assessing Environmental Risks of Waste Incineration Bottom Ash 

   Wielgosiński, Grzegorz; Wasiak, Dorota; Zawadzka, Alicja (2014)
   Thermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority ...
  • VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej. 

   Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)