Wyświetlanie pozycji 1-20 z 35

  • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

   Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
   [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
  • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

   Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
  • Występowanie i właściwości ozonu 

   Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
  • Instrumenty polityki ekologicznej 

   Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
   [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
  • Zastosowanie ozonu 

   Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
   Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

   Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005)
   [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
  • Layer of protection analysis for the process industries 

   Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
  • Zbiór zadań z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

   Perkowski, Jan; Świątkowski, Witold; Tilk, Stefan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów chemii w uczelniach technicznych, a zwłaszcza dla studentów inżynierii chemicznej. Do napisania skryptu skłoniła nas konieczność doboru zadań zgodnych z profilem nauczania stosowanej ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

   Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
  • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

   Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...
  • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

   Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
   [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
  • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

   Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (2007)
   Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
  • Kinetyka degradacji wybranych ksenobiotyków w roztworach wodnych metodami fotochemicznymi. 

   Miller, Jacek Stanisław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Zanieczyszczenie wód śladowymi ilościami substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego, obcymi dla środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju fauny i flory, a także zdrowia ludzi. Poszukiwanie ...
  • Projektowanie suszarek do suszenia parą przegrzaną 

   Pakowski, Zdzisław (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Praca ta powstała w wyniku rozpoczetych przeze mnie w 2000 r. badan nad suszeniem para przegrzana zainicjowanych przez współprace z firma ITM Poland z Radomia. W wyniku tej inspiracji oraz owocnej współpracy zrealizowano ...
  • Granulacja bębnowa surowców drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. 

   Gluba, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu ...
  • Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających 

   Kuberski, Sławomir (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Obiektem badań i analiz były polimerowe masy uszczelniające stanowiące istotny element współczesnych budowli. Spośród dostępnych na amerykańskim rynku materiałów wybrano najpopularniejsze typy polimerów o ustabilizowanej od ...
  • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (2014)
   The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
  • Sorption Equilibrium of Azo Dyes Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 onto a Cheap Plant Sorbent 

   Tomczak, Elwira; Tosik, Paweł (2014)
   Azo dye-plant sorbent system was investigated in the paper. Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 azo dyes were sourced from Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. Mechanically and chemically modified rye straw was used as a ...
  • 2D FSI determination of mechanical stresses on aneurismal walls 

   Veshkina, Natalia; Zbicinski, Ireneusz; Stefańczyk, Ludomir (2014)
   In this study, a fluid-structure interaction analysis based on the application of patient-specific mechanical parameters of the aneurismal walls was carried out to predict the rupture side during an abdominal aortic aneurysm ...