Wyświetlanie pozycji 1-20 z 214

  • Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

   Otto, Jacek (C.H. Beck, 2004)
   [...] Zmiany zachodzące w otoczeniu marketingowym firm, nasilająca się konkurencja, coraz częściej określana mianem hiperkonkurencji, postępujące nasycenie wielu rynków, coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania ...
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...
  • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 

   Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Lisiński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i metod usprawniających funkcjonowanie tych jednostek. W ramach nawet obszernego ...
  • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 2 

   Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Lisiński, Marek (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i metod usprawniających funkcjonowanie tych jednostek. W ramach nawet obszernego ...
  • Zarządzanie i planowanie marketingowe 

   Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005)
   [...] W niniejszym opracowaniu zawarto nie tylko teoretyczne rozważania na temat koncepcji marketingu, reguł myślenia marketingowego oraz zarządzania marketingowego, ale przede wszystkim dokonano w ujęciu praktycznym ...
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa 

   Pomykalska, Bożyna; Pomykalski, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007)
   Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: - zarządzania ...
  • Nowoczesne kierowanie ludźmi : wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji 

   Penc, Józef (Difin, 2007)
   Książka jest pozycją traktującą o istocie, metodach i stylach kierowania ludźmi w nowej organizacji - organizacji opartej na wie­dzy. W takiej organizacji najważniejsza jest umiejętność menedżera takiego współdziałania z ...
  • Praktyki 5S jako pierwszy krok do wdrożenia produkcji odchudzonej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozwinięcie teorii 6S 

   Gundlach, Michał (Politechnika Łódzka, 2009)
   W artykule przedstawiono etapy wdrożenia narzędzia 5S jako pierwszy krok w budowaniu efektywnego i nowoczesnego procesu produkcji. Przedstawiono definicją i cele wdrożenia systemu produkcji odchudzonej. Przytoczono również ...
  • Modelowanie wypadku przy pracy na stanowisku bobiniarki w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Bogdan, Mariusz; Boczkowska, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2009)
   Artykuł przedstawia modelowanie wypadku przy pracy oraz analizę potencjalnych przyczyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, będących podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych wymagających zmian i wprowadzenia ...
  • Bezpieczeństwo kierowców tranmsportu drogowego - wstęp do modelowania wypadkowości 

   Boczkowska, Katarzyna; Morawski, Paweł (Politechnika Łódzka, 2009)
   Artykuł przedstawia analizę statystyk wypadkowości w transporcie z udziałem samochodów ciężarowych oraz przyczyn powstawania tych incydentów, będących podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych wymagających ...
  • Rozlokowanie towarów jako czynnik determinujący efektywność procesu kompletacji 

   Gaca, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2009)
   W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące elementów wpływających na efektywność funkcjonowania procesu kompletacji w Centrum Logistycznym Dystrybucji. Artykuł porusza aspekt istotności rozlokowania asortymentów w ...
  • Szanse, zagrożenia i bariery technologii CCS 

   Szablewski, Andrzej (Politechnika Łódzka, 2009)
   Przedmiot artykułu dotyczy najbardziej perspektywicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgla i gazu), za jaką uważana jest technologia wychwytywania i magazynowania CO2, powszechnie określana ...
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii 

   Mokrosińska, Katarzyna; Błaszczyk, Ilona (Politechnika Łódzka, 2009)
   System HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ...
  • Standardy ITIL w zarządzaniu usługami IT 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2009)
   Celem artykułu jest przedstawienie zestawu praktyk ITIL jako metody do zarządzania usługami IT oraz scharakteryzowanie ich słabych i mocnych stron. Publikacja opisuje najlepsze praktyki w zarządzaniu działami informatycznymi. ...
  • Co-branding - motywy, efekty oraz charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 

   Grębosz, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2009)
   W artykule poruszona została problematyka zawierania aliansów pomiędzy firmami na przykładzie co-brandingu. Co-branding wyraża się w strategicznej współpracy dwóch firm, uwzględniającej ich interesy, a efektem co-brandingu ...
  • Problemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością 

   Rajkiewicz, Mieczysław (Politechnika Łódzka, 2010)
   W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces ...
  • Zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestorów francuskich w Polsce - wyniki badań empirycznych 

   Grębosz, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2010)
   W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. ...
  • Analiza poziomu i determinant konkurencyjności MŚP w regionie sieradzkim 

   Przybysz, Zofia; Dopieralska, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2010)
   Na konkurencyjność przedsiębiorstw wpływa wiele czynników (np. ceny produktów i usług, jakość produktów i usług, trwałe relacje z klientami, innowacyjny charakter wyrobu/usługi) W artykule przedstawiono analizę wyników ...
  • Zastosowanie przenośnych ekranów akustycznych w celu obniżenia poziomu hałasu emitowanego w czasie pracy małych maszym roboczych do prac ziemnych. 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna (2010)
   W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania ekranów akustycznych oraz kotar do zmniejszenia hałasu emitowanego do środowiska podczas pracy małych maszyn roboczych do prac ziemnych. Zostało zaprojektowanych ...
  • Servicedesk - punkt styku biznesu z technologią IT 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2010)
   Publikacja opisuje najlepsze praktyki dotyczące ServiceDesk w zbiorze praktyk ITIL. ServiceDesk zarządza incydentami, zamówieniami na usługę. ServiceDesk różni się od standardowych podejść do obsługi Klienta zwanych: Call ...