Show simple item record

dc.contributor.authorSkubała, Elżbieta
dc.contributor.authorRożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-06-18T21:45:51Z
dc.date.available2015-06-18T21:45:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationOtwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków, Zakopane, 15-17 czerwca 2011, s.199-214 sum.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7242-635-2
dc.identifier.other0000034206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/646
dc.description.abstractAt the end of February 2010 the Technical University of Lodz Library (TULL) has completed the first implementation step of DSpace system, which enables to build an institutional repository at parent university. The DSpace system is an open source application dedicated to that kind of projects, created and developed by Massachusetts Institute of Technology university and applied in their own repository. Main goal of a repository project implemented by TULL was to enable scientific community of the Technical University of Lodz (TUL) effective management and wide distribution of their scientific materials in digital form. Almost every university in the world has a repository of scientific output/works, where deposition of pre- and postprints, laboratory data, reports from university, is possible. Deposition process is free of charge and quick, researcher gains increase of his/her publication impact through citations, metadata and content indexing by search engines, increase of citations with dependence on research fields and documents language as well as long-term digital preservation of received research data. In the paper the respective steps of repository project, concerning e.g. selection of the system, collection and community structure, copyright issues, deposition policy and deposited resources type choice have been described. In addition, the subsequent phases of PhD and habilitation theses as well as full-text documents of scientific output based on bibliographic database run by TULL digitization process and furthermore final deposition in CYRENA repository have been discussed. Finally, promotion actions undertaken so far have been presented.en_EN
dc.description.abstractZ końcem lutego 2010 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej zakończyła pierwsze prace nad wdrożeniem systemu DSpace umożliwiającego stworzenie instytucjonalnego repozytorium macierzystej uczelni. Jest to oprogramowanie typu open source, dedykowane do tego rodzaju projektów, stworzone, rozwijane i wykorzystywane we własnym repozytorium przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów o profilu technicznym na świecie. Głównym celem projektu repozytorium uruchomionego przez Bibliotekę PŁ jest umożliwienie członkom społeczności naukowej Politechniki Łódzkiej efektywnego zarządzania oraz rozpowszechniania materiałów naukowych ich autorstwa w postaci cyfrowej. Niemal każda wyższa uczelnia na świecie posiada repozytorium dorobku naukowego swoich pracowników, gdzie mogą oni deponować swoje publikacje oraz inne niepublikowane dokumenty, wyniki laboratoryjne, raporty. Proces deponowania jest darmowy i szybki, pracownik naukowy uzyskuje zwiększenie oddziaływania swojej publikacji, indeksowanie metadanych i treści przez wyszukiwarki, wzrost cytowań w zależności od dziedziny i języka dokumentu oraz elektroniczną długoterminową archiwizację i ochronę wyników badań. W artykule zostaną opisane poszczególne etapy projektowania repozytorium dotyczące m.in. wyboru systemu, struktury kolekcji i społeczności, zagadnień prawnych, przyjętej polityki deponowania obiektów oraz wyboru deponowanego zasobu. Dodatkowo autorki przedstawią kolejne fazy digitalizacji kolekcji rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz bibliografii dorobku piśmienniczego pracowników Politechniki Łódzkiej i zasady ich deponowania w CYRENIE. Zostaną także omówione podjęte działania promocyjne.pl_PL
dc.language.isopl
dc.language.isostreszcz. ang.
dc.publisherLodz University of Technology Libraryen_EN
dc.publisherBiblioteka Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleCYRENA, czyli Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.title.alternativeCYRENA – Digital Science Repository of the Technical University of Lodzen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record