Now showing items 1-8 of 1

  air flow (1)
  boundary layer of the surface (1)
  low coarseness coefficient (1)
  niski współczynnik szorstkości (1)
  przepływ powietrza (1)
  prędkość strumienia powietrza (1)
  speed of the air stream (1)
  warstwa brzegowa powierzchni (1)