Now showing items 1-20 of 196

  • 50 lat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 

   Więckowska, Aldona (red.) (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejFaculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Lodz University of Technology., 2006)
  • 55 lat Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej 

   Czochański, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
  • 60 lat geodezji, kartografii i geometrii wykreślnej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 

   Przewłocki, Stefan; Czochański, Marian; Pawłowski, Wiesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Artykuł w ujęciu chronologicznym dokumentuje 60 lat nieprzerwanej działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej Katedry Geodezji na Politechnice Łódzkiej. Obejmuje historię jej powstania oraz najważniejsze osiągnięcia ...
  • Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow. 

   Strzelecka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wprowadzane obecnie ...
  • Analiza efektywności wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych wykonanego za pomocą wklejania materiałów kompozytowych 

   Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Praca dotyczy wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych materiałami kompozytowymi CFRP, wklejanymi w bruzdy wykonane w betonowej otulinie tych elementów. Przedstawiono szczegółowy stan wiedzy w dziedzinie ...
  • Analiza stateczności stalowych wież telekomunikacyjnych o parametrach losowych 

   Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek; Świta, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Tematem pracy jest zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej do wyznaczenia probabilistycznych momentów obciążenia krytycznego stalowych wież telekomunikacyjnych. Obciążenia te wyznacza się przy pomocy ...
  • Analiza zmian imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół dużego obiektu energetycznego 

   Cichowicz, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Książka składa się z 12 rozdziałów, w których omówiono studium przypadku dotyczącego analiz zmian wielkości imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół wybranego dużego obiektu energetycznego jakim są ...
  • Analysis of the harmonic excitation of scaffolding structures 

   Bęc, J.; Błazik-Borowa, E.; Szer, J. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Scaffoldings are lightweight temporary structures used mostly at construction sites. Due to their dynamic characteristics they are prone to dynamic excitation occurring at the structures or in the nearby at the construction ...
  • Analytical and Numerical Reliability Analysis of the Pratt Steel Truss 

   Kamiński, M.; Błoński, R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The main aim of this paper was to investigate a variation of the reliability index β for some steel truss girder depending with respect to its length and to check the differences in numerical results obtained with the ...
  • Architektura kaplic św. Antoniego i Św. Rocha w Łagiewnikach 

   Filipowicz, Paweł; Witkowski, Włodzimierz (UMŁ ; ROBiDZ ; Łódź, 2007)
  • Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki 

   Borowczyk, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Powojenne szpitale są istotnym fragmentem składającym się na całościowy pejzaż architektoniczny Łodzi, aglomeracji o stosunkowo krótkiej historii formowania przestrzeni wielkomiejskiej. Urbaniści i architekci zastali w ...
  • Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej 

   Zaguła, Artur (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  • Aspekty edukacji - raport dla Unesco Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku 

   Matuszewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Współczesny świat stwarza idealne warunki dla rozwoju edukacji głównie za sprawą szybszego przepływu informacji i wymiany międzykulturowej. Proces kształcenia jednak nigdy nie jest dziełem ukończonym i trwa on niemalże od ...
  • Badania aerodynamiczne wywietrzaka typu "F" 

   Deska, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   W artykule przedstawiono wyniki z badań wywietrzaka nowego typu. Jest to kontynuacja poprzednich badań prowadzonych w Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej. Opisano metodykę i zakres przeprowadzonych ...
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

   Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
  • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

   Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
  • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
  • Badania krótkich wsporników żelbetowych wzmacnianych zbrojeniem wklejanym i stalowymi akcesoriami 

   Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2019)
   Przedmiotem zeszytu jest problematyka wzmacniania istniejących krótkich wsporników żelbetowych. Postawiono tezę, że można skutecznie zwiększyć nośność wsporników za pomocą, wklejanego zbrojenia stalowego. Zasadniczą część ...
  • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

   Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...