Now showing items 1-20 of 162

  • Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates 

   Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated ...
  • On a stability of thin microperiodic plates 

   Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The structural macromechanics is applied to investigate the stability of a composite plate. Thin elastic plates with microperiodic structure in planes parallel to the midplane are examined. A new retined approach is used ...
  • Internal buckling in the prestrained laminated media 

   Konieczny, Sylwester; Woźniak, M.; Woźniak, Cz. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   A new mathematical model for the internal stability analysis of multilayered periodic media is proposed. The apprach include the effect of lamina thickness on the global body behaviour. Some special results are discussed.
  • Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP 

   Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2000)
   Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem ...
  • Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP 

   Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E. (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   Badania dotyczyły mechanizmów zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP, naklejonymi na powierzchni elementu. Wszystkie badania wykazały, że jednym z powodów zniszczenia wzmocnionego elementu ...
  • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

   Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • On a dynamical stability of thin periodic plates 

   Jedrysiak, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known ...
  • Stability of composite plates under varying axial forces 

   Konieczny, S.; Langier, Sz.; Mes, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The aim of this contribution is to show how the known theories of elastic plates can be extended in order to describe property arbitrary inhomogeneous of the plates materiał for dynamics stability. Each layer being the ...
  • Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników 

   Michalak, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   Celem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określona budowę, która nie jest periodyczna ale która ...
  • Stability of thin uniperiodic cylindrical shells 

   Tomczyk, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The aim of this contribution is to propose a new averaged model for stability analysis of thin linear-elastic cylindrical shells having the periodic structure along one direction tangent to the shell midsurface. In ...
  • Profil prędkości strumienia powietrza w warstwie brzegowej powierzchni o niskim współczynniku szorstkości 

   Klemm, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu strugi powietrza w warstwie brzegowej powierzchni о niskim współczynniku szorstkości. Analizę rozkładu prędkości i temperatury w przekroju pionowym i poziomym prowadzono, ...
  • Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników 

   Romanowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu ...
  • Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej 

   Jabłoński, Marek; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny ...
  • Komputerowa analiza akustyki wnętrz kościołów 

   Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono komputerową analizę projektowanego oraz istniejącego kościoła, przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod kątem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia ...
  • Computational mechanics of composite materials : sensitivity, randomness and multiscale behaviour 

   Kamiński, Marcin Marek (Springer, 2005)
   Composite materials play a vital role in modern engineering from aerospace to nuclear devices. Computational mechanics endeavours to provide precise numerical models of composites. More recently, it has been necessary to ...
  • Budownictwo ekologiczne : materiały II sympozjum naukowego, Szklarska Poręba, 2005 

   Klemm, Piotr; Heim, Dariusz (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki ŁódzkiejDepartment of Building Physics and Building Materials, Lodz University of Technology, 2005)
   Niniejsza publikacja będąca zbiorem prac z zakresu Budownictwa Ekologicznego jest efektem działalności specjalistów różnych dyscyplin naukowych. Dotyczą one szeroko rozumianych zagadnień budownictwa opartego na zasadach ...
  • Teoria i praktyka eksploatacji przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Worm gears are used for drive transrnission as reducers. They are practically not applicable as intensifiers. Worm gears are characterised by great compactness of structure, which is a consequence of the capability of ...
  • Inclusion problems for elastic anisotropic media 

   Rogowski, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   lnclusion mechanics appeared later then contact mechanics. The main reason for creating that branch of mechanics was the appearance and development of the new materials called composites. But not only. In real materials ...
  • 50 lat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 

   Więckowska, Aldona (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, 2006)