Now showing items 1-20 of 196

  • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
  • Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych 

   Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi ...
  • Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa 

   Urban, Tadeusz (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1994)
   Praca zawiera wyniki badań na przebicie 13 modeli złączy płytowo-słupowych. Przedmiotem badań było ustalenie wpływu proporcji boków słupa prostokątnego na pracę złącza, a zwłaszcza na jego nośność. Eksperyment został ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanych 

   Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Przedstawiono wyniki badań 18 żelbetowych słupów (1=3000mm, przekrój poprzeczny 140x250mm), obciążonych ukośnie mimośrodowo. Przyjęto dwa stopnie zbrojenia podłużnego (p = p' = 0.0088 i O.O 179), dwa mimośrody siły ...
  • Przenoszenie sił ścinających przez zbrojenie osiowo rozciągane w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych Badania doświadczalne 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Przenoszenie sił ścinających w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych, przy odpowiednio szerokiej rysie, związane jest z efektem klockującym zbrojenia. Głównym celem badań było ustalenie zależności siły klockującej ...
  • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

   Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...
  • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

   Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
  • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

   Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
  • Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates 

   Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated ...
  • On a stability of thin microperiodic plates 

   Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The structural macromechanics is applied to investigate the stability of a composite plate. Thin elastic plates with microperiodic structure in planes parallel to the midplane are examined. A new retined approach is used ...
  • Internal buckling in the prestrained laminated media 

   Konieczny, Sylwester; Woźniak, M.; Woźniak, Cz. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   A new mathematical model for the internal stability analysis of multilayered periodic media is proposed. The apprach include the effect of lamina thickness on the global body behaviour. Some special results are discussed.
  • Doświadczalne badania żelbetowych elementów prętowych z betonu wysokiej wytrzymałości 

   Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1999)
   Badania objęły 8 wolnopodpartych belek, 10 słupów obciążonych ze stałym początkowym mimośrodem i 6 ram portalowych. Wszystkie elementy wykonano z betonu o wytrzymałości fc.cube=85 - 11 0MPa. Belki były obciążane dwiema ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP 

   Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2000)
   Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem ...
  • Rola mikroflory powietrza zewnętrznego w kształtowaniu bioaerozolu grzybowego pomieszczeń zamkniętych 

   Piotrowska, M.; Żakowska, Z.; Gliścińska, A.; Bogusławska-Kozłowska, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Celem badań było określenie wpływu mikroflory powietrza zewnętrznego na skład ilościowy i jakościowy bioaerozolu grzybowego w pomieszczeń zamkniętych. Przebadano pomieszczenia zdrowe i z obecnością grzybów na przegrodach ...
  • Metody naprawy konstrukcji drewnianych porażonych przez czynniki biologiczne 

   Bogusławska-Kozłowska, J.; Jeruzal, J.; Kozicki, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Nadmierna wilgotność, grzyby domowe i pleśniowe oraz owady - techniczne szkodniki drewna - stanowią podstawową grupę czynników powodujących powstawanie rozwarstwień, pęknięć oraz rozkład i korozję drewna i materiałów ...
  • Doświadczalne badania monolitycznych ram żelbetowych - strefa skrajnego węzła 

   Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
   Badania objęły 12 ram żelbetowych w kształcie litery H o wymiarach osiowych 3.0x3.0m. Rygiel ram był obciążony dwiema siłami skupionymi, zaś górne gałęzie słupów siłami osiowymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: - ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu 

   Kosińska, Anna; Nowakowski, Andrzej B. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
   W pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), ...
  • Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP 

   Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E. (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   Badania dotyczyły mechanizmów zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP, naklejonymi na powierzchni elementu. Wszystkie badania wykazały, że jednym z powodów zniszczenia wzmocnionego elementu ...
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • On a dynamical stability of thin periodic plates 

   Jedrysiak, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known ...